Klaudia Báňaiová

Klaudia Báňaiová
Klaudia Báňaiová pracuje v SFPA ako mladšia výskumná pracovníčka a projektová asistentka od r. 2014. Vyštudovala Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Oblasťou jej expertízy je najmä politickovojenská dimenzia OBSE a najmä problematika odzbrojenia, nešírenia zbraní hromadného ničenia a kontroly zbrojenia.

Európska bezpečnosť z pohľadu OBSE: Čo bude úlohou Slovenska v roku 2019?

OBSE

Bezpečnostné prostredie v Európe – v tomto kontexte máme na mysli prostredie zahrňujúce štáty od Vancouveru po Vladivostok, teda účastnícke štáty OBSE- sa momentálne nachádza vo veľmi komplikovanej situácii. Od studenej vojny totiž starý kontinent nebol svedkom takej miery nezhôd ako vidíme v súčasnosti. Kooperatívne bezpečnostné prostredie sa postupom času mení na konfrontačné, …

Viac ... »