mam

Avatar

Európska komisia aktualizovala kľúč na prideľovanie grantov RRF členským štátom

Európska komisia zverejnila aktualizovaný kľúč prideľovania grantov pre členské štáty v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) v súlade s požiadavkami nariadenia o RRF. Aktualizácia zohľadňuje rozdiel medzi rastom reálneho HDP odhadovaným v jesennej hospodárskej prognóze 2020, ktorá bola v čase prijatia nariadenia najnovšou dostupnou ekonomickou prognózou, a aktualizáciou založenou na …

Viac ... »

Hlavné európske letecké firmy refundovali poukazy za lety zrušené počas pandémie

letisko

Európska komisia (EK) a úrady na ochranu spotrebiteľov v jednotlivých členských štátoch Európskej únie (EÚ) dostali od 16 hlavných európskych leteckých spoločností potvrdenie, že refundovali viac ako 500-tisíc poukazov, ktoré dali spotrebiteľom za zrušené lety počas pandémie koronavírusu. Ide o výsledok dialógu medzi EK a Kooperačnou sieťou ochrany spotrebiteľov (CPC …

Viac ... »

Európa zažíva novú vlnu ochorenia COVID-19, tvrdí predstaviteľ Európskej liekovej agentúry

Popredný predstaviteľ Európskej liekovej agentúry (EMA) vo štvrtok uviedol, že mnohé členské štáty Európskej únie (EÚ) zažívajú novú vlnu ochorenia COVID-19, ktorú poháňajú vysokonákazlivé subvarianty omikronu BA.4 a BA.5. Marco Cavaleri z EMA na online brífingu povedal, že spomenuté mutácie sa pravdepodobne do konca júla stanú dominantnými na celom európskom …

Viac ... »

Európsky parlament chce právo na interrupciu v Charte základných práv EÚ

europsky parlament

Europoslanci opätovne dôrazne odsudzujú zhoršenie v oblasti práv žien a sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v USA a v niektorých členských štátoch EÚ. Právo na umelé prerušenie tehotenstva by malo byť zahrnuté do Charty základných práv EÚ, naliehavo žiadajú poslanci Európskeho parlamentu v uznesení o rozhodnutí Najvyššieho súdu USA zrušiť …

Viac ... »

Na Festivale Pohoda 2022 aj s EUrópa stage a EÚ Fun zónou!

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku bude už po 14.-krát súčasťou obľúbeného letného festivalu Pohoda. Zastúpenie bude na trenčianskom letisku opäť prítomné na obľúbenom EUrópa stage-i a v EÚ Fun zóne. Už tradične si Európska komisia v spolupráci so svojimi partnermi pripravila rôznorodé informačnozábavné aktivity a súťaže. EUrópa stage bude i …

Viac ... »

Ivan Štefanec: Vždy budem hlasovať v prospech Slovenska

Stefanec

Europarlament podporil zaradenie jadrových a plynových elektrární do taxonómie udržateľných financií, keď odmietol návrh na blokovanie pravidiel. Proti návrhu na blokovanie pravidiel hlasoval aj europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), čím podporil jadro a plyn, ktoré podľa neho predstavujú hlavné energetické zdroje, ktoré majú …

Viac ... »

Nemôžeme tolerovať pošliapavanie ľudskej dôstojnosti, práv a slobôd Čínou, vyzýva Lexmann

Európsky parlament (EP) vo štvrtok veľkou väčšinou prijal naliehavé uznesenie o nedávnom zatknutí kardinála Josepha Zena v Hongkongu. Iniciátorkou a autorkou uznesenia je slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (EPP/KDH). Zatknutý bývalý hongkonský biskup, kardinál Joseph Zen bol spoločne s ďalšími spolupracovníkmi správcom Fondu humanitárnej pomoci (612), ktorý pomáha prodemokratickým, prenasledovaným, súdeným a väzneným Hongkončanom …

Viac ... »

Doby starostlivosti o dieťa v iných členských štátoch sa musia zohľadniť pri výpočte starobného dôchodku

deti

Súdny dvor Európskej únie (EÚ) rozhodol, že doby starostlivosti o dieťa dosiahnuté v iných členských štátoch sa na účely výpočtu starobného dôchodku musia zohľadniť. V tlačovej správe o tom informoval hovorca súdu Balázs Lehóczki. Rozsudok Súdneho dvora C-576/2 týkajúci sa dôb starostlivosti o dieťa dosiahnuté v zahraničí uvádza, že členský …

Viac ... »

Strategický výhľad 2022: Prepájanie zelenej a digitálnej transformácie v novom geopolitickom kontexte

Európska komisia

Komisia prijala správu o strategickom výhľade za rok 2022 s názvom „Prepájanie zelenej a digitálnej transformácie v novom geopolitickom kontexte“. V rámci príprav na urýchlenie oboch transformácií sa v správe identifikuje desať kľúčových oblastí činnosti s cieľom maximalizovať synergie a súlad medzi našimi klimatickými a digitálnymi ambíciami. Európska únia takto posilní svoju …

Viac ... »

Využívanie kohéznych fondov: Na východné Slovensko pricestuje delegácia z EP

Delegácia Výboru EP pre regionálny rozvoj pricestuje 13. júla na východné Slovensko, aby zhodnotila využívanie prostriedkov politiky súdržnosti na lepšie začlenenie Rómov a pomoc utečencom. Pätica poslancov Európskeho parlamentu sa počas svojej trojdňovej pracovnej cesty v dňoch 13. – 15. júla zameria na investície do infraštruktúry financované z prostriedkov kohéznej …

Viac ... »

EUROFONDY: Pri financovaní protipandemických opatrení zistili desiatky nezrovnalostí za 55 miliónov eur

V súvislosti s využívaním finančných prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na opatrenia proti ochoreniu COVID-19 bolo v národnom systéme evidovaných doteraz 58 nezrovnalostí v celkovej sume takmer 55 mil. eur. Z nich 33 prípadov už vysporiadali v objeme zhruba 3,9 mil. eur a jedna nezrovnalosť sa nepotvrdila. …

Viac ... »

Európsky parlament schválil správu stáleho spravodajcu pre Srbsko Vladimíra Bilčíka

bilcik

Európsky parlament v stredu schválil väčšinou 523 hlasov správu Vladimíra Bilčíka (SPOLU/EPP), ktorý je stálym spravodajcom Európskeho parlamentu pre Srbsko. Ide o dôležitý politický dokument, ktorý hodnotí pokrok Srbska na ceste do EÚ a načrtáva ďalší postup v prístupovom procese.  Vladimír Bilčík bol vymenovaný za stáleho spravodajcu EP pre Srbsko …

Viac ... »

M. Hojsík k odmietnutiu námietky voči jadru a zemnému plynu: Slovensko vďaka tomuto nič nezíska

hojsik

Europarlament nepodporil námietku proti zahrnutiu určitých jadrových a plynových činností medzi environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Europoslanec Martin Hojsík (PS/RE) patrí medzi autorov námietky, podľa neho prijatie tohto delegovaného aktu spôsobí viac škody, než úžitku. Celé vyhlásenie Martina Hojsíka: “Dnes sme v Európskom parlamente rozhodovali o tom, či potvrdíme, alebo odmietneme …

Viac ... »

Zemný plyn a jadro schválené ako udržateľné zdroje. Slovenskí europoslanci sa názorovo rozchádzajú

europsky parlament

Europarlament nepodporil námietku proti zahrnutiu určitých jadrových a plynových činností medzi environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Európsky parlament nevzniesol námietku proti delegovanému aktu o taxonómii, ktorý prijala Komisia a v ktorom sa navrhuje, aby sa do zoznamu environmentálne udržateľných hospodárskych činností, na ktoré sa vzťahuje tzv. taxonómia EÚ, za určitých podmienok zahrnuli osobitné …

Viac ... »

Europoslanci chcú viac investícií do spoločných európskych opatrení v sociálnej starostlivosti

Europsky parlament

Členské štáty EÚ musia uznať právo na starostlivosť a reformovať svoje sociálne služby tak, aby poskytovali komplexný, rovnaký a včasný prístup k nej. V uznesení prijatom v utorok 436 hlasmi za, 143 proti a 54 sa zdržalo hlasovania, poslanci vyzývajú Komisiu a členské štáty, aby účinnejšie financovali všetky druhy služieb …

Viac ... »

Komisia má pripraviť stratégiu EÚ na boj proti chudobe so zameraním na ženy

zena

Europoslanci vyzvali Komisiu a členské štáty EÚ, aby riešili nerovnosti, ktorým ženy čelia, ako sú prekážky na trhu práce a prístup k cenovo dostupnej starostlivosti o deti. V uznesení prijatom v utorok 535 hlasmi za, 18 proti a 79 poslancov sa zdržalo hlasovania, Parlament žiada, aby sa rodové hľadisko účinnejšie …

Viac ... »

M. Beňová: Na dosiahnutie klimatických cieľov treba aj konvenčné zdroje energie

Európska komisia predložila v marci tohto roku delegovaný akt v oblasti klímy, ktorý sa vzťahuje aj na určité činnosti v oblasti plynárenstva a využívania jadrovej energie. Dopĺňa taxonómiu udržateľných zdrojov, ktorá má smerovať súkromné investície do činností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie klimatickej neutrality. Poslanci Európskeho parlamentu budú o námietke k nemu hlasovať na dnešnom …

Viac ... »

Ivan Štefanec: Nová éra ochrany spotrebiteľov je tu

Stefanec

Európsky parlament odhlasoval v záverečnom hlasovaní akt o digitálnych službách (DSA) a tiež akt o digitálnych trhoch (DMA). Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), ktorý zároveň pôsobí vo Výbore Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa hovorí o novej ére v ochrane spotrebiteľov, …

Viac ... »

Digitálne služby: prelomové pravidlá pre bezpečnejší a otvorený online priestor

pocitac

Nový súbor digitálnych pravidiel EÚ stanovuje bezprecedentné štandardy týkajúce sa zodpovednosti online spoločností na otvorenom a konkurenčnom digitálnom trhu. V utorok prebehlo v Európskom parlamente záverečné hlasovanie o novom akte o digitálnych službách (DSA) a akte o digitálnych trhoch (DMA). Hlasovanie nadväzovalo na dohodu medzi Parlamentom a Radou 23. apríla a 24. marca. …

Viac ... »

Europoslanci schválili vstup Chorvátska do eurozóny

chorvatsko

Europoslanci v utorok zaujali kladné stanovisko k žiadosti Chorvátska stať sa od 1. januára 2023 členom eurozóny. Parlament 539 hlasmi za, 45 proti a 48 sa hlasovania zdržalo, prijal uznesenie pripravené Siegfriedom Mureșanom (EPP, RO), v ktorom sa uvádza, že Chorvátsko spĺňa všetky kritériá na prijatie eura od 1. januára …

Viac ... »