mib

Avatar

Enhesa hľadá stážistu, ktorému ponúka 6-mesačnú platenú stáž v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Enhesa poskytuje právne poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti. Aktuálne hľadá stážistu, aby pomohol svojmu európskemu tímu právneho poradcu pokryť územie Slovinska a ďalších krajín z balkánskeho regiónu. Táto 6-mesačná platená stáž sa uskutoční v Bruseli. Hlavné povinnosti stážistu budú: Výskum zákonov, nariadení a politiky EHS v Slovinsku; monitorovanie …

Viac ... »

Hovoria ti niečo projektové zmluvy v oblasti financovania? Ak si nadšenec obchodu a ekonomiky, potom si určite nezabudni podať žiadosť!

Transtec je belgická medzinárodná rozvojová spoločnosť, ktorá pôsobí pri realizácii projektov a programov financovaných v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci. Poskytuje tiež technické a konzultačné služby financované napr. Organizáciou Spojených národov, Európskou úniou alebo Africkou rozvojovou bankou. Snaží sa prispieť k dobrej správe verejných vecí a zlepšeniu rozhodovacích procesov vo verejnom i …

Viac ... »

Máš chuť cestovať a spoznávať krásy Varšavy alebo iných európskych krajín? Poľská spoločnosť TechSoup Europe hľadá dynamických a skúsených projektových manažérov

Spoločnosť TechSoup Europe so sídlom vo Varšave spolu s partnerskými organizáciami za zaoberá občianskou angažovanosťou, sociálnou inováciou a pomocou neziskovým organizáciám. V súčasnosti kvôli viacerým projektom hľadáme skúsených projektových manažérov, ktorí by sa pripojili k nášmu tímu vo varšavskej kancelárii. Úlohy: Koordinácia cyklu projektov, medzi ktoré patrí napr. zhromažďovanie informácií či podávanie …

Viac ... »

Zaujíma ťa rozvoj potravinového reťazca pre zvieratá? Podaj si žiadosť a staň sa manažérom na testovanie kvality kŕmnych zmesí

Belgická spoločnosť FAMI-QS zaoberajúca sa systémom kvality a bezpečnosti špeciálnych kŕmnych zmesí aktuálne hľadá manažéra, ktorý sa bude venovať kontrole tejto kvality. Náplň práce: Preskúmanie dokumentácie auditu spoločnosti; monitorovanie globálneho programu Inteligity FAMI-QS či výkonnosti certifikačných orgánov a audítorov; podpora celoslovenského výcviku audítorov a ich priemyslu. Kvalifikácia: Vysokoškolské vzdelanie z ekonomickej …

Viac ... »

Európske združenie farmaceutických spoločností v Bruseli hľadá právneho poradcu, ktorý bude overovať bezpečnosť aj dostupnosť liekov v Európe

EAEPC – Európske združenie farmaceutických spoločností v Bruseli hľadá právneho poradcu na presadzovanie záležitostí svojho sekretariátu, najmä pokiaľ ide o spisy týkajúce sa právnej oblasti organizačnej politiky a súdnych sporov, ako aj technických aspektov v rámci členstva organizácie v Európskom systéme overovania liekov (smernica o falšovaných liekoch). Úlohy tejto pozície …

Viac ... »

Pridaj sa k Medzinárodnej nefrolgickej spoločnosti, ktorej cieľom je vzdelávanie a starostlivosť o pacientov s ochorením obličiek

Medzinárodná nefrologická spoločnosť (ISN) sa venuje rozvoju vzdelávania, vedy a starostlivosti o pacientov v oblasti nefrológie (odbor medicíny, ktorý sa zaoberá obličkami). Spoločnosť predstavuje širokú medzinárodnú sieť v rámci čoho sa snaží poskytovať účinnú platformu pre včasnú vedeckú výmenu, diskusiu a šírenie informácií medzi zdravotníckymi pracovníkmi po celom svete. Zameriava sa …

Viac ... »

Chceš si splniť sen o cestovaní a zároveň riešiť politické otázky o náboženstve, chudobe a ľudských právach? Vyplň žiadosť a staň sa novým členom spoločnosti ACT Alliance EÚ

ACT Alliance v EÚ robí nábor na pozíciu úradníka politických záležitostí na Blízkom východe. Spoločnosť tvoria mimovládne organizácie z celej Európy, ktorých cieľom je ovplyvňovať tvorcov politík, rozhodovať o procesoch v rámci spravodlivosti, mieru, náboženstva, odstránenia celosvetovej chudoby a ľudských práv. Pozícia: Aliancia ACT EÚ hľadá odhodlaného jednotlivca, ktorý bude pôsobiť …

Viac ... »

Máš skúsenosti so stavebníctvom alebo sa potrebuješ v tejto oblasti zdokonaliť? Potom nezmeškaj túto príležitosť a pošli si prihlášku do Bruselu!

Die Deutsche Bauindustrie (Bauen und Services) zastupuje záujmy nemeckého stavebného priemyslu v zahraničí. Aktuálne chce obsadiť miesto v Bruseli na pozíciu konzultanta pre európsku stavebnú politiku od 1. januára 2019 na plný úväzok. Aké budú vaše pracovné úlohy? Podporovať spoločnosti pôsobiace v stavebníctve v oblasti hospodárskej, sociálnej alebo technickej politiky; monitorovanie EÚ tém a …

Viac ... »

Staň sa jedným z administratívnych asistentov pre globálne aktivity nemeckej spoločnosti EMBO a pomôž mladým talentovaným výskumníkom vo vedeckom rozvoji!

Nemecká spoločnosť EMBO so sídlom v Heidelbergu sa zaoberá oblasťou vedy v rámci života. Zároveň podporuje talentovaných výskumníkov, stimuluje výmenu vedeckých informácií a pomáha budovať európske výskumné prostredie. V súčasnosti hľadá administratívneho asistenta pre globálne aktivity EMBO v spolupráci s medzinárodnými výskumníkmi. Táto pozícia sa vzťahuje na cestovanie aj mimo bežného pracovného času …

Viac ... »

Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru hľadá finančného koordinátora, ktorý sa bude zaoberať oblasťou, bezpečnosti, konfliktov a mieru v západnej Afrike

Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI) sa zaoberá výskumom a činnosťami v oblasti bezpečnosti, konfliktov a mieru. Inštitút aktuálne hľadá finančného koordinátora programu Sahel a západnej Afriky. Tento program sa realizuje v spolupráci s africkými organizáciami občianskej spoločnosti a miestnymi výskumnými centrami analýzy kľúčových konfliktov, otázok bezpečnosti i budovania mieru …

Viac ... »

Chceš sa ponoriť do srdca Európy, rozvíjať svoje jazykové schopnosti a pracovať v medzinárodnom tíme? Pripoj sa k nadácii European Foundation Centre ako koordinátor tematických sietí do Európskeho nadačného centra

Európska nadácia European Foundation Centre v Bruseli sa zaoberá rôznorodými oblasťami filantropie vrámci kultúry, migrácie, zdravia, sociálno-ekonomického rozvoja, zamestnanosti, občianskych i ľudských práv a životného prostredia. Ak chceš spolupracovať zo zaujímavými či vplyvnými filantropmi v Európe aj mimo nej a zároveň chceš napredovať vo svojej kariére, si šikovný, dynamický a tímový hráč, …

Viac ... »

Vyznáš sa v poľnohospodárskom priemysle? Okrem vysokoškolského titulu potrebuješ na pozíciu výskumníka nadácie RISE aj plynulo ovládať anglický jazyk!

Nadácia pre podporu investícií do prírody (RISE) sa usiluje o podporu trvalo udržateľného medzinárodného vidieckeho hospodárstva v celej Európe a hľadá spôsoby na zachovanie životného prostredia, biodiverzity a jeho kultúrneho dedičstva i tradícií. V súčasnosti nadácia hľadá výskumníka, ktorý bude dozerať na alternatívnu víziu ochrany rastlín alebo mať na starosti poradenské služby a …

Viac ... »

Rozšír ekologické myslenie do sveta ako člen združenia APPLiA Home Appliance Europe

APPLiA Home Appliance Europe je združením domácich spotrebičov v Európe a v súčasnosti hľadá odborníka na politickú oblasť životného prostredia do Bruselu. Spoločnosť rieši problematiku energetickej účinnosti, ekodizajnu, elektronického odpadu, efektívneho využívania zdrojov, inteligentného bývania či obchodu. Hlavné zodpovednosti: Podporovať tím pre životné prostredie pri monitorovaní politiky, zhromažďovaní spravodajských informácií a …

Viac ... »

Zaujímajú ťa financie a poistenia spotrebiteľov? Staň sa novým členom nemeckej spoločnosti Sparkassen und Giroverband!

Nemecká spoločnosť Sparkassen und Giroverband (DSGV) je združením poisťovacích skupín a sporiteľní, ktoré sa zaoberajú finančnými službami. Aktuálne hľadáme kandidátov do kancelárie v Bruseli na oblasť poistenia vkladov a ochrany spotrebiteľov na plný úväzok. Vaše úlohy: Analýza právnych dôsledkov európskych iniciatív so zameraním na sporiteľne; hodnotenie a príprava vyhlásení o európskych otázkach so …

Viac ... »

Dohliadni na dodržiavanie ľudských práv v rámci stáže medzinárodnej organizácie Human Rights Watch v New Yorku

Human Rights Watch je medzinárodná organizácia pre monitorovanie a presadzovanie ľudských práv, ktorá je známa hĺbkovými vyšetrovaniami, dôsledným aj včasným podávaním správ, propagačnými kampaňami a jej úspechom pri zmene pravidiel a postupov vlád týkajúcich sa ľudských práv i medzinárodných inštitúcií. Popis práce: Organizácia aktuálne hľadá stážistov na plný úväzok v …

Viac ... »

Pracuj v dynamickom medzinárodnom prostredí ako asistent riaditeľa úradu pre európskeho poskytovateľa telekomunikačných služieb Deutsche Telekom AG!

Spoločnosť Deutsche Telekom AG patrí medzi najväčších poskytovateľov telekomunikačných služieb v Európe. V súčasnosti hľadá výkonného asistenta pre riaditeľa úradu v Bruseli. Úlohy a zodpovednosti: Spracovanie korešpondencie v nemeckom, anglickom, prípadne francúzskom alebo holandskom jazyku; plánovanie a rezervovanie pracovných ciest; organizovanie interných aj externých stretnutí a podujatí; udržiavanie kontaktov s európskymi inštitúciami, združeniami …

Viac ... »

Vieš tvoriť a spravovať obsah webových stránok? Spoločnosť Toy Industries of Europe príjme poradcu v oblasti politiky a komunikácie pre mladých

Toy Industries of Europe hľadá ​​spoločenského a motivovaného mladšieho kolegu, ktorý by sa pripojil k nášmu malému tímu v Bruseli. V úlohe poradcu v oblasti politiky a komunikácie pre mladých bude pomáhať so zabezpečením predpisov a postupov v rámci bezpečnosti pre deti a výrobcov hračiek. Úlohy poradcu budú zahŕňať: Prípravy …

Viac ... »

Obchodné združenie AIMA hľadá skúseného politického a regulačného profesionálneho poradcu

AIMA je obchodné združenie so sídlom v Londýne zastupujúce globálny priemysel a záujmy súkromných úverových a nebankových finančných účastníkov v oblasti správy aktív. V spolupráci s advokátskou asociáciou Bundesverband Alternative Investments e.V. spája nemeckých inštitucionálnych investorov a uznávaných poskytovateľov alternatívnych investičných produktov na celom svete. Jeho cieľom je zlepšiť prostredie …

Viac ... »

Láka ťa práca s médiami a máš s touto oblasťou už aj skúsenosti? V tom prípade Medzinárodná družstevná aliancia v Bruseli hľadá práve teba!

Medzinárodná družstevná aliancia (ICA) je hlasom a organizátorom aktivít pre družstvá i organizácie zo všetkých sektorov hospodárstva vrátane poľnohospodárstva, priemyslu, služieb, bankovníctva, maloobchodu, rybného hospodárstva, zdravotníctva, bývania aj poistenia. Aliancia aktuálne hľadá úradníka/úradníčku pre vzťahy s médiami, ktorý/á bude zodpovedný za udržiavanie kontaktov s celým radom médií s cieľom posilniť rozvoj …

Viac ... »

Ak chceš pracovať so zahraničnými organizáciami, potom vyplň žiadosť a možno sa staneš novým členom Medzinárodného záchranného výboru!

Medzinárodný záchranný výbor (IRC) chce rozšíriť portfólium ocenení zo strany generálnych riaditeľstiev Európskej komisie a v rámci toho sa usiluje o posúdenie návrhov a ich uplatnenie cez predpisy, ktoré organizácia musí dodržiavať. Spoločnosť aktuálne hľadá konzultanta, ktorý bude vykonávať hodnotenie rôznych odvetví (napr. vzdelávanie, kultúru, výskum či migráciu) a spracovávať následné …

Viac ... »