Domov / EUROPOSLANCI

EUROPOSLANCI

EUROPOSLANCI 2014 – 2019 

PÁL CSÁKY

Narodený 21.marca 1956, Šahy, Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubiciach, odbor fyzikálna organická chémia, 1980 – Ing.

Člen – Poslanecký klub európskej ľudovej strany ( Kresťanských demokratov).

Nominant strany – Strana maďarskej komunity –  Magyar Közösség Pártja.

Podpredseda PETI Výbor pre petície.

Člen: D-IN Delegácia pre vzťahy s Indiou.

 

 

SKMONIKA FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ

Narodená 15.augusta 1968, Bratislava, Univerzita v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2003 – Bc.

Členka – Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov.

Nominantka – SMER-SD.

Členka: LIBE Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

DACP Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ.

 

 

SKEDUARD KUKAN

Narodený 26. decembra 1939, Trnovec nad Váhom, Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, 1964. Právnická fakulta Univerzita Karlova v Prahe, 1964 – doktor práv. Upsala College (štát New Jersey, USA), 1993 – čestný doktorát práv.

Člen – Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov).

Nominant – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana.

Člen: AFET Výbor pre zahraničné veci,

SEDE Podvýbor pre bezpečnosť a obranu,

D-RS Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko.

 

SKVLADIMÍR MAŇKA

Narodený 19. septembra 1959, Lučenec, Stavebná fakulta SVŠT Bratislava, 1983 – Ing. Open University, Profesionálny certifikát v manažmente.

Člen – Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov.

Nominant – SMER-Sociálna demokracia.

Člen: BUDG Výbor pre rozpočet,

D-RU Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko.

 

 

SKMIROSLAV MIKOLÁŠIK

Narodený 11. septembra 1952, Dolný Kubín, Lekárska fakulta Univerzita Karlova v Prahe, 1978 – MUDr.

Člen – Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov).

Nominant – Kresťanskodemokratické hnutie.

Člen: ENVI Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

DROI Podvýbor pre ľudské práva,

DCAN Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky,

DLAT Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení.

 

SKJÓZSEF NAGY

Narodený 11. marca 1968, Dunajská Streda, Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Ing.

Člen – Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov).

Nominant – MOST – HÍD.

Člen: LIBE Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

DKOR Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom.

 

 

SKMONIKA SMOLKOVÁ

Narodená 6. októbra 1956, Janovík, Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov, odbor Pedagogika – vychovávateľstvo, Mgr. Ekonomická fakulta TU Košice – dvojročné postpromočné štúdium.

Členka – Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov.

Nominantka – SMER – Sociálna demokracia.

Členka: REGI Výbor pre regionálny rozvoj,

DSCA Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko.

 

SKRICHARD SULÍK

Narodený 12. januára 1968, Bratislava, štúdium fyziky a ekonómie na Ludwig Maximilian Universität V Mníchove. Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2003 – Ing.

Člen – Európski konzervatívci a reformisti

Nominant – Sloboda a solidarita.

Člen: IMCO Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

DANZ Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom.

 

SKBRANISLAV ŠKRIPEK

Narodený 30. augusta 1970 v Piešťanoch, štúdium katolíckej teológie – Mgr.

Člen – Európski konzervatívci a reformisti.

Nominant – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Člen: LIBE Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

D-IL Delegácia pre vzťahy s Izraelom.

 

 

 

SKIVAN ŠTEFANEC

Narodený 30. septembra 1961, Považská Bystrica, Vysoká škola ekonomická v Bratislave,Fakulta riadenia, odbor Ekonomicko-matematické výpočty, 1983 – Ing., štúdium anglického jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave (1987 – 1989),  absolvent prvého MBA štúdia pre manažérov strednej a východnej Európy s diplomom z Rochester Institute of Technology, New York (1991 – 1992), vedecká ašpirantúra na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 1994 – PhD.

Člen – Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov).

Nominant – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana.

Člen: IMCO Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

DSAS Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie.

 

SKANNA ZÁBORSKÁ

Narodená 7. júna 1948 v Zürichu, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 1972 – MUDr.

Členka – Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov).

Nominantka – Kresťanskodemokratické hnutie.

Členka: DEVE Výbor pre rozvoj,

ITRE Výbor pre priemysel, výskum a energetiku,

FEMM Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť,

DACP Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ.

 

SKBORIS ZALA

Narodený 9. decembra 1954 v Zlatých Moravciach, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1981 získal titul PhDr., v roku 1995 CSc. a v roku 2001 Doc.

Člen – Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov.

Nominant – SMER-Sociálna demokracia.

Člen: AFET Výbor pre zahraničné veci,

D-ZA Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou.

 

SIJANA ŽITŇANSKÁ

Narodená 14. mája 1974 v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mgr.

Členka – Európski konzervatívci a reformisti.

Nominantka – Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana.

Podpredsedníčka FEMM Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť.

Členka: EMPL Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci,

DMAG Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu,

DMED Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie.

 

 

 

EUROPOSLANCI 2009 – 2014

edit bauerEDIT BAUER.

Narodená 30.8.1946, Šamorín. Členka poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany. Nominantka SMK.

Ekonómka (1968). PhD. (sociológia) (1980).

Odborná referentka Republikového zväzu živnostenských družstiev (1968 – 1969). Výskumná pracovníčka v oblasti ekonómie a sociológie (1969 – 1990).

Členka strany SMK-MKP (1990). Podpredsedníčka strany SMK-MKP (1998 – 2004). Členka predsedníctva strany SMK-MKP (od r. 2004).

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky (1990 – 1998, 2002 – 2004). Predsedníčka podvýboru pre vedu (1992 – 1994). Podpredsedníčka výboru pre sociálne veci (2002 – 2004).

Štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (1998 – 2002).

Poslankyňa Európskeho parlamentu (od r. 2004).

Členka zboru Maďarskej akadémie vied (1995).

 

Monika Flašíková BeňováMONIKA FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ

Narodená 15.8.1968, Bratislava. Členka skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Nominantka SMER-SD.

Univerzita v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (2000). Bakalár (2003). Asistentka, Eurohaus (1990-1992). Riaditeľka, Seila (1992-1993). Riaditeľka, Martin Mangl (1993-1995). Riaditeľka, Planet sport (1996-1997). Generálna manažérka, WA Slovakia (1998-1999). Generálna manažérka strany Smer (1999-2001). Podpredsedníčka strany Smer (2000-2004).

Poslankyňa NR SR. Predsedníčka Výboru pre európsku integráciu. Podpredsedníčka Stálej delegácie NR SR do Spoločného parlamentného výboru EÚ a SR. Členka Výboru pre životné prostredie a ochranu prírody (2002-2004). Pozorovateľka v Európskom parlamente (2003-2004).

Členka správnej rady Sanatória alkoholicko-toxikomanických závislostí. Správkyňa Nadácie Solidarita.

 

Sergej KozlíkSERGEJ KOZLÍK – rozhovor nájdete TU.

Narodený 27.7.1950, Bratislava. Člen skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Nominant ĽS-HZDS.

Stredné všeobecné vzdelanie s maturitou (1968). Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta riadenia, smer Ekonomicko-matematické výpočty (1974). Slovenský cenový úrad – odborný referent, riaditeľ odboru cien priemyslu (1974 – 1987). Ministerstvo financií SR – vedúci oddelenia, riaditeľ odboru cien priemyslu (1987 – 1990). Slovenský protimonopolný úrad – riaditeľ výkonného odboru (1990 – 1992). Úrad vlády SR – riaditeľ odboru hospodárskej politiky (1992 – 1993). Podpredseda vlády SR pre ekonomiku (1993 – 1994). Podpredseda vlády a minister financií SR (1994 -1998).

Podpredseda HZDS pre ekonomiku (1993 – 2002). Poslanec Národnej rady SR, člen Výboru NR pre rozpočet, financie a menu (1998 – 2004).

 

eduard kukanEDUARD KUKAN

Narodený 26.12.1939, Trnovec nad Váhom. Člen poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany. Nominant SDKÚ-DS.

Právnická fakulta Karlovej Univerzity Praha (Praha, 1964).

Pracovník ministerstva zahraničných vecí (Praha, 1964-1994); veľvyslanec v Etiópii (1985-1988); veľvyslanec ČSFR pri OSN (1990-1993); veľvyslanec SR pri OSN (1993-1994).

Člen Demokratickej únie (1995-1998); predseda Demokratickej únie (1997-1998); podpredseda SDKÚ-DS (od r. 2000).

Člen zastupiteľstva Bratislava Nové Mesto (od r. 2007); predseda komisie pre kultúru a šport (od r. 2007).

Člen Zahraničného výboru NR SR (1994-1998); člen Zahraničného výboru NR SR (od r. 2006).

Minister zahraničných vecí (marec-december 1994); minister zahraničných vecí (1998-2006).

Osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka OSN pre Balkán (1999-2001).

Doctor honoris causa (Uppsala College, New Jersey, USA, 1993). Čestný profesor Petrohradskej štátnej univerzity (Ruská federácia, 2003).

 

vladimír maňkaVLADIMÍR MAŇKA

Narodený 19.9.1959, Lučenec. Člen skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Nominant SMER-SD.

Inžinier (Ing.) (1983). Open University London: efektívny manažér, finančný manažér, marketing (Londýn, 1995-1998).

Vedúci prípravy a realizácie investícií v Podpolianskych strojárňach Detva (PPS) (1983-1992). Stáž na Ministerstve hutníctva, strojárstva a elektrotechniky ČSFR (Praha, 1989). Predseda dozornej rady PPS Detva (1992). Manažérska stáž financovaná vládou USA v rámci programu USAID (1995). Riaditeľ obchodnej spoločnosti (1992-1998).

Predseda Hospodárskej rady Strany demokratickej ľavice (1997-1999); podpredseda Strany demokratickej ľavice (2003-2005); podpredseda strany SMER-SD (od r. 2005).

Primátor mesta Zvolen (1999-2005).

Poslanec NR SR (1998-2002); podpredseda Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu (1998-2002).

Podpredseda Akademického senátu City University v Bratislave (1998-2001). Predseda správnej rady Krajskej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici (2002-2004). Predseda Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene (2003-2005).

Cena mesta Banská Bystrica (2002). Ocenenie prezidenta Rumunska (2007). Cena primátora mesta Zvolen (2008).

 

alajos meszarosALAJOS MÉSZÁROS

Narodený18.6.1952, Bratislava. Člen poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany. Nominant SMK.

Chemickotechnologická fakulta SVŠT, odbor Automatizácia chemických a potravinárskych výrob (Bratislava, 1970-1975). CSc., PhD. – kandidát technických vied v odbore Technická kybernetika (1983); Doc. – docent v odbore Chemické inžinierstvo a riadenie procesov (1994); Prof. – profesor v odbore Chemické inžinierstvo a riadenie procesov (2005).

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave; asistent (Bratislava, 1975-1978); odborný asistent (Bratislava, 1978-1994); vedúci úradu rektora (Bratislava, 1990-1991); docent (Bratislava, 1994-2004); vedúci katedry (Bratislava, 1994-1997); asistent dekana pre zahraničné projekty (1999-2002); profesor (od r. 2005). Veľvyslanec SR vo Švédsku (2006-2007). Riaditeľ Ústavu inžinierskych štúdií STU (od r. 2008).

Člen politického hnutia Spolužitie – Együttélés (1992-1998). Zakladajúci člen a predseda Miestnej organizácie Strany maďarskej Koalície – Magyar Koalíció Pártja (SMK – MKP) (Bratislava – Podunajské Biskupice, od r. 1998); podpredseda Okresného predsedníctva SMK – MKP v Bratislave (1999-2006); člen predsedníctva Republikovej rady SMK – MKP (1999-2006).

Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za SMK (1990-2006); zástupca starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice (1998-2006).

Poslanec Bratislavského samosprávneho kraja (2002-2005).

Delegát SR v Pracovnej skupine pre meranie a riadenie Európskej federácie pre biotechnológiu (1996-2006); delegát SR v Pracovnej skupine CAPE (Computer Aided Process Engineering) Európskej federácie chemických inžinierov (od r. 2008).

Predseda sekcie a stály člen programového výboru série medzinárodných konferencií PRES (Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction) (od r. 2008).

Vedecko-výskumná činnosť v odboroch Adaptívne riadenie, Umelé neurónové siete, Modelovanie a riadenie procesov biochemickej technológie (1976-2009). Vedecké publikácie spolu 212 (140 angl.) z toho: 8 kníh, 5 skrípt, 69 časopiseckých, 130 v zborníkoch konferencií (90 medzinárodných); počet citácií – okolo 130 (1976-2009). Člen redakčnej rady časopisu AT&P Journal (od r. 1995); predseda redakčnej rady (1996-1997).

 

Miroslav MIKOLASIK Slovakia EPPMIROSLAV MIKOLÁŠIK – rozhovor nájdete TU.

Narodený 11.9.1952, Dolný Kubín. Člen poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany. Nominant KDH.

Lekárska fakulta (Karlova Univerzita v Prahe, 1972-1978). Atestácia v odbore anesteziológia a reanimácia (1982). Atestácia v odbore všeobecné lekárstvo (1984). Lekár na oddelení ARO (od roku 1978). Všeobecný lekár (od roku 1994). Externý učiteľ na Ústave lekárskej etiky a bioetiky (Bratislava, 1991-1992).