EUROPOSLANCI

Predseda Hospodárskej rady Strany demokratickej ľavice (1997-1999); podpredseda Strany demokratickej ľavice (2003-2005); podpredseda strany SMER-SD (od r. 2005).

Primátor mesta Zvolen (1999-2005).

Poslanec NR SR (1998-2002); podpredseda Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu (1998-2002).

Podpredseda Akademického senátu City University v Bratislave (1998-2001). Predseda správnej rady Krajskej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici (2002-2004). Predseda Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene (2003-2005).

Cena mesta Banská Bystrica (2002). Ocenenie prezidenta Rumunska (2007). Cena primátora mesta Zvolen (2008).

 

alajos meszarosALAJOS MÉSZÁROS

Narodený18.6.1952, Bratislava. Člen poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany. Nominant SMK.

Chemickotechnologická fakulta SVŠT, odbor Automatizácia chemických a potravinárskych výrob (Bratislava, 1970-1975). CSc., PhD. – kandidát technických vied v odbore Technická kybernetika (1983); Doc. – docent v odbore Chemické inžinierstvo a riadenie procesov (1994); Prof. – profesor v odbore Chemické inžinierstvo a riadenie procesov (2005).

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave; asistent (Bratislava, 1975-1978); odborný asistent (Bratislava, 1978-1994); vedúci úradu rektora (Bratislava, 1990-1991); docent (Bratislava, 1994-2004); vedúci katedry (Bratislava, 1994-1997); asistent dekana pre zahraničné projekty (1999-2002); profesor (od r. 2005). Veľvyslanec SR vo Švédsku (2006-2007). Riaditeľ Ústavu inžinierskych štúdií STU (od r. 2008).

Člen politického hnutia Spolužitie – Együttélés (1992-1998). Zakladajúci člen a predseda Miestnej organizácie Strany maďarskej Koalície – Magyar Koalíció Pártja (SMK – MKP) (Bratislava – Podunajské Biskupice, od r. 1998); podpredseda Okresného predsedníctva SMK – MKP v Bratislave (1999-2006); člen predsedníctva Republikovej rady SMK – MKP (1999-2006).

Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za SMK (1990-2006); zástupca starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice (1998-2006).

Poslanec Bratislavského samosprávneho kraja (2002-2005).

Delegát SR v Pracovnej skupine pre meranie a riadenie Európskej federácie pre biotechnológiu (1996-2006); delegát SR v Pracovnej skupine CAPE (Computer Aided Process Engineering) Európskej federácie chemických inžinierov (od r. 2008).

Predseda sekcie a stály člen programového výboru série medzinárodných konferencií PRES (Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction) (od r. 2008).

Vedecko-výskumná činnosť v odboroch Adaptívne riadenie, Umelé neurónové siete, Modelovanie a riadenie procesov biochemickej technológie (1976-2009). Vedecké publikácie spolu 212 (140 angl.) z toho: 8 kníh, 5 skrípt, 69 časopiseckých, 130 v zborníkoch konferencií (90 medzinárodných); počet citácií – okolo 130 (1976-2009). Člen redakčnej rady časopisu AT&P Journal (od r. 1995); predseda redakčnej rady (1996-1997).

 

Miroslav MIKOLASIK Slovakia EPPMIROSLAV MIKOLÁŠIK – rozhovor nájdete TU.

Narodený 11.9.1952, Dolný Kubín. Člen poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany. Nominant KDH.

Lekárska fakulta (Karlova Univerzita v Prahe, 1972-1978). Atestácia v odbore anesteziológia a reanimácia (1982). Atestácia v odbore všeobecné lekárstvo (1984). Lekár na oddelení ARO (od roku 1978). Všeobecný lekár (od roku 1994). Externý učiteľ na Ústave lekárskej etiky a bioetiky (Bratislava, 1991-1992).

Podpredseda Okresného národného výboru (Dolný Kubín, 1990-1991). Riaditeľ odboru zahraničných vzťahov Ministerstva zdravotníctva SR (1991-1992). Predseda KDH (región Orava, 1992-1994). Poslanec NR SR za KDH (1994-1998). Poslanec NR SR za SDK/KDH (1998-1999). Člen Výboru pre sociálne veci a zdravotníctvo (1994-1998). Člen Spoločného parlamentného výboru EÚ a SR (1995-1998). Člen Zahraničného výboru NR SR (1998-1999).

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade (1999-2002).

Prezident občianskeho združenia Donum Vitae.

 

katarína neveďalováKATARÍNA NEVEĎALOVÁ – rozhovor nájdete TU.

Narodená 10.11.1982, Nitra. Členka skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Nominatka SMER-SD.

 

 

 

 

 

 

Jaroslav PaškaJAROSLAV PAŠKA – rozhovor nájdete TU.

Narodený 20.6.1954, Banská Štiavnica. Člen skupiny Európa slobody a demokracie. Nominant SNS.

Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, titul Akademický architekt (1978). Slovenská technická univerzita Bratislava, titul Inžinier architekt (1982).

Architekt, dizajnér, projektant (1978-1985); Univerzitný pedagóg, architekt (od r. 1985).

Podpredseda Slovenskej národnej strany (od r. 1999)

Poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava – Petržalka (1998-2002); Poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava – Nové mesto (od r. 2006).

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (1994-2002); predseda Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport (1996-1998); poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (2006-2009).

Minister školstva a vedy Slovenskej republiky (1993-1994).

Člen Spoločného výboru NR SR a Európskeho parlamentu (1998-2002).

Podpredseda frakcie Európska demokratická únia v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (2007-2009).

Člen Stálej delegácie NR SR v Medziparlamentnej únii (1998-2002).

 

Monika SmolkováMONIKA SMOLKOVÁ – rozhovor nájdete TU.

Narodená 6.10.1956, Janovík. Členka skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Nominantka SMER-SD.

Stredná ekonomická škola (1971-1975). Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Prešove – doplnkové pedagogické štúdium (1983-1985); Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove – Mgr. (1987-1992); Ekonomická fakulta Technickej univerzity Košice – postgraduálne dvojročné štúdium (2005-2007).

Účtovníčka a referentka v podniku Povodie Bodrogu a Hornádu (Košice, 1975-1981). Referentka v podniku Obnova Vkus (Košice, 1981-1983). Vychovávateľka na strednom odbornom učilišti strojárskom (Košice, 1983-1993). Ekonómka firmy MULTI AV FORM (Košice, 1993-2002). Spolumajiteľka a riaditeľka cestovnej kancelárie MULTITOUR, s.r.o. (Košice, 1997-2002).

Členka Predsedníctva SMER-SD (od r. 1999); predsedníčka Okresnej organizácie SMER-SD, okres Košice III. (od r. 2001); podpredsedníčka Krajskej organizácie SMER-SD v Košickom kraji (od r. 2001).

Poslankyňa miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov (2002-2006); poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Košiciach (2002-2006); Predsedníčka sociálnej komisie (2002-2006). Zástupkyňa starostu mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov (2002-2006); starostka mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov (od r. 2006)

Poslankyňa Košického samosprávneho kraja (2005-2009).

Poslankyňa NR SR (2006-2009); členka výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport (2006-2009); členka mandátového a imunitného výboru (2006-2009).

 

Peter ŠťastnýPETER ŠŤASTNÝ

Narodený 18.9.1956, Bratislava. Člen poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany. Nominant SDKÚ-DS.

VŠE, Obchodná fakulta (Bratislava, 1977-1980).

Profesionálny hráč ľadového hokeja v kluboch NHL (1980-1995). Pozícia “special assigment” (mimoriadne úlohy) pre klub NHL St. Louis Blues. (1995-2002). Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie (od roku 2002).

Podpredseda Výboru pre zahraničný obchod.

Člen Svetového kongresu Slovákov (od roku 1983). Člen Slovenského katolíckeho sokola (od roku 1992).

Hokejová sieň slávy (Toronto, 1998). Hokejová sieň slávy IIHF (2000). Slovenská hokejová sieň slávy (2002). Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy (2003).

Európsky parlament – vedúci slovenskej EĽS-Ed delegácie.

 

Anna ZáborskáANNA ZÁBORSKÁ – rozhovor nájdete TU.

Narodená 7.6.1948, Zurich. Členka poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany. Nominantka KDH.

UK, Lekárska fakulta (Martin, 1972). Kvalifikačná atestácia v odbore ORL (1978). Špecializačná atestácia v odbore detská ORL (1993). Lekárka ORL (1972-1998).

Predsedníčka okresného centra KDH (Prievidza, 1993-2004). Predsedníčka krajskej rady KDH (Trenčín, od roku 1999). Podpredsedníčka KDH pre zahraničnú politiku (1999-2000). Členka predsedníctva KDH (2001-2002).

Poslankyňa NR SR (1998-2004). Podpredsedníčka Výboru pre zdravotníctvo. Predsedníčka slovensko-francúzskej skupiny priateľstva. Členka Stálej delegácie NR SR do Spoločného parlamentného výboru EÚ a SR (1998-2002). Predsedníčka Výboru pre zdravotníctvo. Členka do medziparlamentnej únie (1998-2004). Pozorovateľka v Európskom parlamente (2003-2004).

Predsedníčka Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví.

 

Boris ZalaBORIS ZALA – rozhovor nájdete TU.

Narodený 9.12.1954, Zlaté Moravce. Člen skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Nominant SMER-SD.

PhDr. (1981); CSc. (1995); Doc. (2001).

Vedecký pracovník (1984-1990). Vysokoškolský učiteľ; vedúci Katedry politológie a európskych štúdií Univerzity Konštantína filozofa v Nitre (1990-2007).

Predseda Sociálnodemokratickej strany Slovenska (1990-1992); podpredseda strany SMER-SD (1999-2002); člen Predsedníctva SMER-SD (od r. 2002).

Predseda Výboru Slovenskej národnej rady (SNR) pre bezpečnosť a člen Predsedníctva SNR (1990); poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) (2002-2006); poslanec NR SR a predseda Zahraničného výboru NR SR (2006-2009).

Konvent EÚ (2003-2005).

Vedúci slovenskej delegácie a podpredseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (2006).

Účasť na príprave akcií proti totalitnému režimu a spoluzakladateľ hnutia Verejnosť proti násiliu (1988-1989).

Pamätná medaila Alexandra Dubčeka za rozvoj humanizmu; Cena a medaila sv. Cyrila a Metoda za rozvoj národného vedomia a literatúry.

_______

Photo: Európsky parlament.