EURÓPSKY PARLAMENT

Strasbourg európsky parlament

Miesta, kde sa rozhoduje aj o našej budúcnosti, sú vlastne dve. Hoci má európsky parlament sídlo v Štrasburgu, koná sa tam iba 12 mesačných plenárnych zasadnutí, vrátane toho najdôležitejšieho, kde sa rozhoduje o rozpočte.Ďalšie, dodatočné plenárne zasadnutia sa konajú v Bruseli, a tam aj zasadajú výbory Európskeho parlamentu.

Európsky parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou Európskej únie. Jeho základy prakticky siahajú ešte do roka 1952, keď vzniklo Spoločné zhromaždenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. To sa o šesť rokov neskôr zmenilo na Európske parlamentné zhromaždenie, a práve z neho vznikol v roku 1962 Európsky parlament. Prvé voľby doň sa konali v júni 1979. Poslanci majú päťročné funkčné obdobie. Najbližšie voľby do Europarlamentu sa budú konať v roku 2014. Poslanci sú volení systémom pomerného zastúpenia v tajnej voľbe. právo odovzdať svoj hlas majú všetci občania Únie starší ako 18 rokov. V Rakúsku môžu rozhodovať už šestnásťroční. V Belgicku, Luxembursku a Grécku je dokonca takáto voľba povinná.

Podľa Zmluvy o Európskej únii má mať Európsky parlament 750 poslancov a jedného predsedu. Po voľbách v roku 2009 ale bolo poslancov iba 736. Po vstupe Chorvátska do EÚ sa ich počet zvýšil a dnes má Parlament až 766 europoslancov. Ich úlohou je zastupovať 500 miliónov občanov EÚ.
V Európskom parlamente poslanci nesedia v sále podľa národnosti. Zoskupujú sa podľa politických smerov a vytvárajú politické skupiny.  Tvoria ich poslanci z vyše 100 národných politických strán. Na vytvorenie politickej skupiny je potrebných 25 poslancov a musí byť v nej zastúpená minimálne jedna štvrtina členských štátov. Poslanci nemôžu byť vo viacerých skupinách.
V súčasnosti je takýchto skupín osem:
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanskí demokrati) – najpočetnejšia skupina
Skupina  progresívnej aliancie socialistov a demokratov,
Aliancia liberálov a demokratov v Európe (liberáli)
Zelení / Európska slobodná aliancia (zelení, regionálne strany)
Európski konzervatívci a reformisti
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica
Skupina Európa slobody a demokracie
Popri nich funguje aj niekoľko nezávislých poslancov. Prevažnú časť práce robia špecializované výbory O ich správach sa neskôr hlasuje v pléne. Parlamentné dokumenty sa zverejňujú vo všetkých úradných jazykoch Únie a každý europoslanec má právo vyjadrovať sa v úradnom jazyku, aký si vyberie.
Viac ako tretinu poslancov Európskeho Parlamentu tvorí nežnejšie pohlavie.
Consent choices