EKO/ENVIRO

EK odmení inovačné projekty v rámci klimatickej transformácie EÚ vyše 1 miliardou eur

klima

Komisia podpísala dohody o grante vo výške 1,1 mld. eur na sedem veľkých projektov v rámci inovačného fondu EÚ, ktoré sú financované z príjmov zo systému obchodovania s emisiami v EÚ (ETS). Cieľom projektov je znížiť emisie o viac ako 76 Mt ekvivalent ekvivalentu CO2 v prvých desiatich rokoch realizácie. …

Viac ... »

Európska komisia otvorila nové laboratóriá na skúšanie emisií z motorových vozidiel

emisie

Komisia slávnostne otvorila dve nové laboratóriá svojho Spoločného výskumného centra v talianskej Ispre, vďaka ktorým bude mať väčšiu kapacitu vykonávať emisné skúšky automobilov na trhu EÚ. Bude tak môcť určiť, či vozidlá spĺňajú požiadavky príslušných emisných predpisov EÚ, a lepšie dohliadať na trh s vozidlami. Komisia získala právomoc kontrolovať emisie …

Viac ... »

Zelená dohoda: udržateľné výrobky sa stanú normou a posilní sa nezávislosť Európy v oblasti zdrojov

Europska unia

Komisia predložila balík návrhov Európskej zelenej dohody, vďaka ktorým sa udržateľné výrobky stanú v EÚ normou, podporia sa obehové obchodné modely a posilní sa postavenie spotrebiteľov v záujme zelenej transformácie. Komisia v súlade s akčným plánom pre obehové hospodárstvo navrhuje nové pravidlá, aby takmer všetok fyzický tovar na trhu EÚ bol viac šetrný k životnému prostrediu, obehovejší …

Viac ... »

Eurofondy: Na lepší život v regiónoch a spoluprácu so susednými krajinami pôjde 568 miliónov

Ďalšie programy cezhraničnej spolupráce dostali zelenú. Vláda dnes schválila štyri eurofondové programy spolupráce so susednými krajinami. Ide o Interreg Slovensko-Česko, Slovensko-Rakúsko, Maďarsko-Slovensko a program NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina. Program spolupráce s Poľskom bol schválený už pred týždňom. Z rozpočtov jednotlivých programov v celkovej výške viac ako 568 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia …

Viac ... »

M. Hojsík: Na občanoch a planéte poslancom zjavne nezáleží, Slovensko premárnilo príležitosť pomôcť klíme

Hojsik

Národná rada neschválila návrh Progresívneho Slovenska na vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Návrh predložil poslanec NR SR za PS Tomáš Valášek. “Poslanci a poslankyne dnes ukázali, že budúcnosť Slovenska je im ukradnutá. Absolvovali sme množstvo rozhovorov, sám som dokonca hovoril s premiérom Hegerom. Návrhu vyjadrilo podporu veľa poslancov či ministrov, pri …

Viac ... »

Michal Wiezik: Slovensko prijalo nezmyselné nariadenie. Ukrajinci nemôžu utiecť s viacerými zvieratami

wiezik

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. ❕Priatelia, toto bude trochu dlhšie čítanie, no o to dôležitejšie. Prevoz zvierat do EÚ sa riadi prísnou legislatívou, no pre členské štáty existuje možnosť zjednodušiť pravidlá v prípade výnimočnej situácie, akou je napríklad vojna na Ukrajine. …

Viac ... »

Martin Hojsík: Farmárom musíme pomáhať zbavovať sa syntetických hnojív. Aj tie sa vyrábajú z fosílnych palív dovážaných z Ruska

hojsik

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zaistenie potravinovej bezpečnosti: EÚ musí urýchlene konať, tvrdia poslanci • spustenie rozsiahleho dlhodobého programu potravinovej pomoci pre Ukrajinu • vytvorenie potravinových koridorov na Ukrajinu a z Ukrajiny • zaistenie diverzifikácie zdrojov dovážaných poľnohospodárskych produktov do EÚ …

Viac ... »

Ministri životného prostredia krajín EÚ odsúdili agresiu na Ukrajine a zdôraznili potrebné zníženie závislosti na ruskom plyne

Rozšírenie systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS) o sektory cestnej dopravy a budov (tzv. BRT) a zriadenie sociálno-klimatického fondu, nariadenia o batériách a o výrobkoch, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu. To boli hlavné témy štvrtkového zasadnutia Rady ministrov EÚ pre životné prostredie. Slovensko na rokovaniach v Bruseli zastupoval štátny tajomník …

Viac ... »

Batérie: Poslanci presadzujú environmentálne a sociálne ambicióznejšie pravidlá

baterie

Parlament schválil svoj mandát na rokovania s členskými štátmi o konečnom znení nových pravidiel upravujúcich celý životný cyklus batérií od ich návrhu až po koniec životnosti. Poslanci počas stredajšej plenárnej rozpravy poukázali na zásadnú úlohu, ktorú batérie zohrávajú pri prechode k obehovému a klimaticky-neutrálnemu hospodárstvu, a teda aj pri podpore konkurencieschopnosti Európskej …

Viac ... »

EK stanovila pravidlá pre podniky, v globálnych reťazcoch musia rešpektovať ľudské práva a životné prostredie

firma

Európska komisia prijala návrh smernice o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti. Cieľom návrhu je podporiť udržateľné a zodpovedné správanie podnikov v rámci globálnych hodnotových reťazcov. Podniky zohrávajú pri budovaní udržateľného hospodárstva a spoločnosti kľúčovú úlohu. Budú musieť identifikovať nepriaznivé vplyvy svojich činností na ľudské práva, ako je detská práca …

Viac ... »

M. Hojsík: Potrebujeme energetickú slobodu, návrh komisie je krokom správnym smerom

hojsik

Európska komisia predstavila plán REPowerEU s cieľom spraviť Európu nezávislou od ruských fosílnych palív ešte pred rokom 2030. Poslanec Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Hojsík návrh víta a zároveň upozorňuje, že pozornosť teraz treba upriamiť na ukončenie podpory pre prechod na plyn v domácnostiach a zdroje z plánu obnovy …

Viac ... »

EÚ investuje vyše 110 miliónov eur do projektov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy

Financie podporia projekty v Česku, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Holandsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Slovinsku, vo Francúzsku a na Cypre. Európska únia (EÚ) investuje viac ako 110 miliónov eur do integrovaných projektov programu LIFE na ochranu životného prostredia a klímy v 11 krajinách. Financovanie podporí projekty zamerané na ochranu prírody, čisté ovzdušie, …

Viac ... »

Produkcia komunálneho odpadu v únii v roku 2020 stúpla

odpad

Recyklácia však stagnovala, na obyvateľa sa recyklovalo 151 kilogramov surovín, čiže rovnako ako v roku 2019. Objem komunálneho odpadu na osobu v Európskej únii (EÚ) v roku 2020 stúpol oproti predošlému roku o štyri kilogramy na 505 kilogramov. V porovnaní s rokom 1995 sa zvýšil o 38 kilogramov. Informoval o …

Viac ... »

KLUB 500: Systém obchodovania s emisnými kvótami je nastavený nespravodlivo, novela je lacné PR ministra

emisie

Za slovenských priemyselníkov združených v Klube 500 zásadne nesúhlasíme so znením pripravovanej novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne MŽP SR. Žiadame ministerstvo životného prostredia, aby bola predložená taká novela zákona, ktorá je v súlade s pravidlami EÚ a ktorá je výsledkom odbornej diskusie medzi ministerstvom a zástupcami …

Viac ... »

Rada EÚ vyzýva na rýchlejšie uplatnenie výsledkov klimatickej konferencie COP26

Rada Európskej únie (EÚ) kladie dôraz na význam diplomacie v oblasti klímy a pôsobenia eurobloku vo vzťahu k tretím krajinám pre urýchlenie uplatňovania výsledkov konferencie COP26 v Glasgowe v roku 2022. Uvádza sa to v jej záveroch o diplomacii EÚ v oblasti klímy zameraných na zrýchlenie uplatňovania výsledkov vlaňajšej konferencie, …

Viac ... »

Slovensko musí Európskej komisii vysvetliť, ako stavalo malé vodné elektrárne a vyriešiť porušenia

Slovensko pri stavbe malých vodných elektrárni a pri výbere miest pre ich výstavbu nepostupovalo vždy v súlade so smernicami Európskej únie. Neposudzovali sme dostatočne dopady týchto stavieb na životné prostredie. Európska komisia vyzvala Slovensko k náprave. Riešením je zrušenie súčasných štátnych plánov na výstavbu malých vodných elektrárni, dodatočné prehodnotenie ekologických …

Viac ... »

Martin Hojsík: Predkladáme do parlamentu návrh na vyhlásenie klimatickej núdze

hojsik

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) predkladá do parlamentu návrh vyhlásenia klimatickej núdze. Podľa predsedníčky hnutia Ireny Bihariovej intenzívne pracujú na získavaní jeho podpory. „Zelený pilier bol a vždy bude jeden z našich najsilnejšie artikulovaných tém, pretože celkom prirodzene patrí k progresívnym silám, aby upozorňovali na sily, na ktorých je závislá naša existencia,” …

Viac ... »

Samit „One Ocean”: EÚ robí ďalšie kroky lídra v ochrane oceánov

ocean, plasty

Komisia navrhla ambiciózne iniciatívy na podporu čistejšieho, zdravšieho a bezpečnejšieho oceánu. Prispieva nimi v mene EÚ k samitu „One Ocean“, ktorý usporiadalo Francúzsko v Breste. Zároveň sa ukazuje, že EÚ sa ako prvá na svete snaží všestranne riešiť problémy oceánov. Na samite predniesla reč predsedníčka von der Leyenová, v ktorej …

Viac ... »

Martin Hojsík: Peniaze od znečisťovateľov majú pomáhať ľuďom, nie ležať na účte v štátnej pokladnici

hojsik

Peniaze od znečisťovateľov majú pomáhať ľudom, nie ležať na účte v štátnej pokladnici, tvrdí europoslanec Martin Hojsík zo strany Progresívne Slovensko (PS). Slovensko má k dispozícii podľa jeho slov stámilióny nevyužitých prostriedkov za emisie na účte Environmentálneho fondu. Europoslanec o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti. Navrhuje preto finančné prostriedky …

Viac ... »

Peniaze od znečisťovateľov majú pomáhať ľuďom, nie ležať na účte v štátnej pokladnici

Hojsik

Peniaze od znečisťovateľov majú pomáhať ľudom, nie ležať na účte v štátnej pokladnici, tvrdí europoslanec Martin Hojsík zo strany Progresívne Slovensko (PS). Slovensko má k dispozícii podľa jeho slov stámilióny nevyužitých prostriedkov za emisie na účte Environmentálneho fondu. Europoslanec o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti. Navrhuje preto …

Viac ... »