Domov / KULTÚRA (strana 15)

KULTÚRA

Tradičná kultúra Rómov je ohrozená

V týchto dňoch si pripomíname hrôzy druhej svetovej vojny. Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa konala medzinárodná konferencia s názvom História a kultúrne dedičstvo Rómov žijúcich na Slovensku a v EÚ. Zorganizovalo ju Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít. Témou bola nielen pretrvávajúca segregácia tohto etnika v našej krajine. Pri diskusii sa ukázalo, že Rómov trápia aj iné problémy.

Viac ... »