KULTÚRA

Európske hlavné mesto kultúry 2019. Do užšieho výberu postúpilo 6 talianskych miest. Slovensko bez kandidáta

Už Šesť talianskych miest (Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Siena Ravenna a) sa dostalo do užšieho výberu pre Európske hlavné mesto kultúry 2019. Spomínané mestá odporučila porota, ktorá sa stretla v Ríme. Výberová komisia sa znovu stretne na jeseň 2014, aby zo spomínaných miest vybrala víťaza. Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, …

Viac ... »

Hlúpne Európa? O kultúru sa veľmi nezaujímame!

Zájsť si do divadla, či na koncert sa dnes už veľmi nenosí. Aspoň nie v mnohých krajinách. Nový prieskum Eurobarometer nastavil Európanom zrkadlo – kultúrnych aktivít sa aktívne zúčastňuje iba 38 percent z nás a pokiaľ ide o účasť pasívnu, je číslo ešte smutnejšie – iba 18 percent. Menej navštevujeme nielen divadelné a koncertné sály, …

Viac ... »

Tradičná kultúra Rómov je ohrozená

V týchto dňoch si pripomíname hrôzy druhej svetovej vojny. Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa konala medzinárodná konferencia s názvom História a kultúrne dedičstvo Rómov žijúcich na Slovensku a v EÚ. Zorganizovalo ju Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít. Témou bola nielen pretrvávajúca segregácia tohto etnika v našej krajine. Pri diskusii sa ukázalo, že Rómov trápia aj iné problémy.

Viac ... »