POĽNOHOSPODÁRSTVO

Potravinárska komora získala európsky grant vo výške 800-tisíc eur na marketing výrobkov a potravín

potraviny

Európska komisia odsúhlasila Potravinárskej komore Slovenska (PKS) grant vo výške 800-tisíc eur z programu EÚ na marketing poľnohospodárskych výrobkov a potravín. V spoločnom projekte so španielskymi asociáciami sa uchádzali v programe Sustainable EU s celkovým rozpočtom 1,5 milióna eur o podporu propagácie výrobkov v rámci krajín EÚ. Projekt Sustainable EÚ …

Viac ... »

Viac ako polovicu regiónov EÚ ešte trápi sucho

Situácia so suchom zostáva v mnohých regiónoch Európy vážna. Vyplýva to z augustovej správy Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie (EK), ktorá je založená na dátach a analýzach Európskeho observatória pre sledovanie sucha. V dôsledku sucha je 47 % Európskej únie (EÚ) ešte vo varovných podmienkach, čo znamená, že je …

Viac ... »

Bulharskí poľnohospodári dostanú od EÚ podporu v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu

polnohospodarstvo

Európska komisia schválila bulharský program v hodnote 218 miliónov EUR na podporu niektorých poľnohospodárskych výrobcov v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Schéma bola schválená na základe dočasného krízového rámca štátnej pomoci, ktorý Komisia prijala 23. marca 2022 a zmenila 20. júla 2022 na základe článku 107 ods. 3 písm. …

Viac ... »

Komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami možný zákon EÚ o zdraví pôdy

pole

Európska komisia spustila online verejnú konzultáciu o vypracovaní možného právneho predpisu o zdraví pôdy. Cieľom návrhu je špecifikovať podmienky na zabezpečenie zdravej pôdy, určiť možnosti monitorovania pôdy a stanoviť pravidlá prispievajúce k udržateľnému využívaniu pôdy a jej obnove. Konzultácia bude otvorená do 24. októbra 2022. Ako súčasť Európskej zelenej dohody avizovala stratégia EÚ v …

Viac ... »

EK prichádza s návrhom na výnimku z pravidiel v mene zvýšenia produkcie obilia

pole

Komisia na základe žiadosti členských štátov EÚ navrhuje dočasnú krátkodobú výnimku z určitých pravidiel striedania plodín a udržiavania neproduktívnych prvkov na ornej pôde. Vplyv takého opatrenia bude závisieť od toho, pre čo sa členské štáty a poľnohospodári konkrétne rozhodnú. V každom prípade sa tak maximalizuje výrobná kapacita EÚ pri obilninách …

Viac ... »

Boj so suchom: Minister Vlčan v Bruseli predstavil naše odporúčania pre Európsky zákon o zdraví pôdy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) nepodceňuje otázku sucha. Aktívne sa venuje agende ochrany pôdy, pričom navrhuje zásadné riešenia na boj proti suchu a zlepšenia zadržiavania vody v krajine. Agendu zastrešuje štátny tajomník rezortu Martin Kováč. Za ostatný rok agrorezort podnikol a podniká v boji proti suchu tieto kroky: 1.                  V októbri 2021 minister …

Viac ... »

Európska komisia chce do roku 2030 dosiahnuť pokles používania pesticídov o 50 %

pesticidy

Európska komisia (EK) v stredu navrhla prijatie právne záväzných cieľov na redukciu používania chemických pesticídov o 50 percent do roku 2030. Zároveň navrhla zakázať používanie pesticídov na takých miestach, ako sú verejné parky, ihriská a školy. Dnešný návrh na zníženie používania chemických pesticídov premieta do konkrétnych činov záväzok zastaviť stratu …

Viac ... »

V Estónsku sa konala konferencia európskych štátnych lesov, zúčastnil sa aj riaditeľ Lesov SR

les

V dňoch 08. – 10. júna 2022 sa v estónskom Sagadi po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou konala konferencia v rámci zoskupenia EUSTAFOR. EUSTAFOR je organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá združuje 36 podnikov spravujúcich štátne lesy v 25 európskych krajinách. Hneď po jej založení v roku 2006 sa členom stal aj štátny podnik …

Viac ... »

Európska komisia začala verejné konzultácie o manažmente živín

farmar

Európska komisia (EK) v piatok začala verejné konzultácie vo všetkých jazykoch Európskej únie (EÚ) o Akčnom pláne integrovaného manažmentu živín. Tie potrvajú do 26. augusta. Ako informuje na svojej webstránke, pomôže dosiahnuť cieľ Európskej zelenej dohody do roku 2030 znížiť straty živín o 50 percent a zabezpečiť, aby nenastalo ďalšie …

Viac ... »

Agropotravinársky obchod EÚ vykázal v prvých dvoch mesiacoch roka silný rast

polnohospodar

Celková hodnota agropotravinárskeho obchodu v Európskej únii bola vo februári tohto roka na úrovni 28,3 miliardy eur. Ako informuje oficiálna stránka Európskej komisie, v porovnaní s tým istým mesiacom vlaňajška to predstavuje nárast o 18 %. Vývoz vzrástol o 11 % na 16,6 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz stúpol o …

Viac ... »

I. Brocková: EÚ musí vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie dovozu obilnín pre tretie krajiny

pole

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa v piatok, 20. mája 2022, zúčastnila na zasadnutí rozvojového segmentu Rady pre zahraničné veci v Bruseli. Hlavnou témou rokovania ministrov členských štátov EÚ pre rozvojovú spoluprácu bola téma globálnych dopadov ruskej agresie na Ukrajine so zameraním na potravinovú bezpečnosť. Ingrid Brocková …

Viac ... »

Európska komisia požaduje plány na zníženie spotreby energie a zlepšenie efektívnosti živín

pole, horuco

Európska komisia požaduje plány na zníženie spotreby energie a zlepšenie efektívnosti živín. Rovnako požaduje zvýšiť ambicióznosť ekoschém či zváženie intervencií, ktoré by zvýšili udržateľnú výrobu a využívanie obnoviteľnej energie vrátane bioplynu. Vyplýva to z hodnotenia strategických plánov Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré boli predložené v termíne. Ide o krajiny ako Rakúsko, …

Viac ... »

EK schválila slovenskú schému vo výške 15,1 milióna EUR na podporu rozvoja lesohospodárskych plánov

les

Európska komisia schválila opätovné zavedenie slovenskej schémy na podporu rozvoja lesohospodárskych plánov. Schéma bola pôvodne schválená v januári 2016 (SA.43460), predĺžená v decembri 2020 a jej platnosť sa mala skončiť koncom roka 2021. Program je zameraný na podporu vypracovania plánov obhospodarovania lesov s cieľom zachovať a zlepšiť stav lesov, ako …

Viac ... »

Michal Wiezik: Riešiť potravinovú krízu zvyšovaním poľnohospodárskej produkcie oslabí enviromentálne ambície

wiezik

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Potravinová pomoc pre Ukrajinu Parlament v snahe zmierniť závažné dôsledky ruského útoku na potravinovú bezpečnosť obyvateľov Ukrajiny vyzval na spustenie rozsiahleho dlhodobého programu humanitárnej potravinovej pomoci pre Ukrajinu, a to na úrovni EÚ aj medzinárodného spoločenstva. …

Viac ... »

Michal Wiezik: Častým dôvodom rezistencie voči antibiotikám je ich masívne používanie pri chove hospodárskych zvierat. VIDEO

wiezik

Je častým javom, že baktérie spôsobujúce ochorenia sa stanú rezistentné voči antibiotikám. Jedným z dôvodov je masívne používanie antibiotík v chove hospodárskych zvierat. Lekári dlhodobo varujú, že ide o vážne ohrozenie pre účinnosť antibiotík využívaných aj pre liečenie ľudí. Nariadenie, o ktorom hovorím, navrhuje uvoľniť až 4 z piatich skupín …

Viac ... »

Diskusie za okrúhlym stolom majú viesť k zosúladeniu cieľov agrorezortu s Európskou úniou

Diskusie za okrúhlym stolom majú viesť k zosúladeniu cieľov agrorezortu s Európskou úniou, tvrdí minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nom. OĽaNO). Minister diskutoval o budúcnosti slovenského poľnohospodárstva v Európskej únii s europoslancami. Informoval o tom Vlčan na tlačovej konferencii. „Dnešná diskusia za okrúhlym stolom tak so zástupcami …

Viac ... »

Za minulý rok dosiahol agropotravinársky obchod v EÚ prebytok 57,5 miliardy eur

potraviny

Za minulý rok dosiahol agropotravinársky obchod v Európskej únii (EÚ) prebytok 57,5 miliardy eur. Hodnota agropotravinárskeho obchodu EÚ za januára až október 2021 narástla o 6 percent. Informuje o tom Európska komisia na svojej webovej stránke. Celková hodnota agropotravinárskeho obchodu dosiahla za január až október 2021 hodnotu 268,1 miliardy eur. …

Viac ... »

Odvetvie cukru v EÚ preukázalo odolnosť aj po skončení kvót

Odvetvie cukru v Európskej únii (EÚ) preukázalo odolnosť po skončení kvót. V únii sa nimi riadila výroba cukru takmer 50 rokov. Informuje o tom európska komisia na svojej webovej stránke. Ukončenie systému kvót v roku 2017 poskytlo výrobcom možnosť prispôsobiť svoju výrobu obchodným príležitostiam, najmä tým, že mohli preskúmať nové …

Viac ... »

Operačný program Rybné hospodárstvo je opäť funkčný, tvrdí agrorezort

ryba

Operačný program Rybné hospodárstvo (OPRH) je opäť funkčný, tvrdí agrorezort. Po minulé roky financie z EÚ pre zablokované platby prepadli. Agentúru SITA o tom informoval Odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. “Riadiaci orgán pod ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za rok 2021 mal záväzok vyčerpať sumu …

Viac ... »

Výzva na pripomienkovanie revízie pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo

vlajka EU

Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovaným revidovaným pravidlám štátnej pomoci pre odvetvia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva. Účelom navrhovanej revízie je zosúladiť súčasné pravidlá s aktuálnymi strategickými prioritami EÚ, najmä so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP), spoločnou rybárskou politikou (SRP), ako aj s Európskou zelenou dohodou. Členské štáty a ďalšie zainteresované strany sa môžu do …

Viac ... »