POĽNOHOSPODÁRSTVO

Do roku 2020 Brusel investuje do poľnohospodárstva 100 miliárd eur!

Európska komisia prijala 24 nových programov na rozvoj vidieka. Do roku 2020 ich zafinancuje sumou 100 miliárd eur. Návrh bol schválený ako súčasť druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky.  Priorita programu je konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho odvetvia v EÚ. Europoslanci predpokladajú, že enormná investičná suma prinesie na vidiek 40 000 nových pracovných miest a …

Viac ... »

Olivovníky sú ohrozené! Nebezpečná baktéria už zúri na juhu Talianska

Európe hrozí jedna z najhorších poľnohospodárskych katastrof. Olivovníky ohrozuje nebezpečná baktéria Xylella fastidiosa dovezená pravdepodobne z Latinskej Ameriky cez holandský Rotterdam. Riešenie problému sa zatiaľ nenašlo. Na juhu Talianska zasiahla táto baktéria už vyše 35 000 olivovníkov. Jedným z riešení je výrub stromov v nárazníkových zónach, ktorý schvaľuje aj sicílsky poslanec Giovanni La Via. “Potrebujeme, …

Viac ... »

170 rokov družstevného hnutia na Slovensku

coop

Oficiálne je za prvé  družstvo na  svete považované družstvo tkáčov  v Rochdale vo Veľkej Británii založené v decembri roku 1844, teda len necelé tri mesiace pred družstvom – „Spolkom gazdovským“ založeným Samuelom Jurkovičom na Slovensku. Túto skutočnosť je potrebné vyzdvihnúť o to viac, že porovnávame Anglicko ako priemyselne vyspelú „dielňu sveta“ s agrárno – …

Viac ... »

Smolková: Biopalivá skončili ako veľká katastrofa

BRATISLAVA/BRUSEL – Plán Bruselu, aby sme do áut netankovali len benzín a naftu končí ako jedna veľká katastrofa. Biopalivá vytláčajú pestovanie plodín, ktoré jedia ľudia. Nerátalo sa ani s tým, že budú až tak neuveriteľne znečisťovať ovzdušie. V niektorých oblastiach je už teraz nedostatok potravy pre ľudí a ak by …

Viac ... »

Verejná konzultácia o bezpečnosti potravín: Povedzte Bruselu, čo si myslíte!

Európska komisia spustila online konzultáciu o stave a bezpečnosti potravín. V najbližších rokoch chce do poľnohospodárstva a lesníctva investovať 3,8 miliárd eur. Pomôcť by mala najmä veda a inovácie. Besedy sú súčasťou svetovej výstavy Expo Miláno 2015. Cieľom je otvoriť skutočnú politickú diskusiu o globálnej potravinovej bezpečnosti a trvalej udržateľnosti. “Verím, že veda a inovácie sú zásadné, …

Viac ... »

Komisia zverejnila nové pravidlá výsadby viniča

Európska komisia zverejnila nové pravidlá režimu schvaľovania výsadby viniča, vďaka čomu sa vinohradnícke odvetvie EÚ bude môcť každoročne mierne rozvíjať. Ako sa dohodlo v reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 2013, nový režim sa bude uplatňovať od 1. januára 2016 a nahradí prechodný režim práv na výsadbu. Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo …

Viac ... »

Brusel vyšetruje Slovensko pre investičné obmedzenia pri poľnohospodárskej pôde

Európska komisia sa rozhodla oficiálne požiadať Bulharsko, Maďarsko, Litvu a Slovensko, aby predložili vyjadrenia k ich právnym predpisom upravujúcim nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy. Tieto právne predpisy obsahujú niekoľko ustanovení, ktoré sa podľa práva Únie môžu považovať za obmedzenia voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. Akékoľvek obmedzovanie týchto základných slobôd vyplývajúcich zo zmluvy musí …

Viac ... »

Sektor mlieka EÚ sa pripravuje na ukončenie mliečnych kvót

Systém mliečnych kvót EÚ sa ukončí 31. marca 2015. Prvýkrát bol zavedený v roku 1984 v čase, keď výroba EÚ vysoko prevyšovala dopyt. Bol vtedy jedným z krokov prijatých na prekonanie týchto štrukturálnych prebytkov. Nasledujúce reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ zvýšili trhovú orientáciu sektora a poskytli rôzne ďalšie cielenejšie nástroje na podporu …

Viac ... »

Rada definitívne schválila nové pravidlá pre GMO

Rada 2. marca 2015 formálne prijala nové pravidlá EÚ, ktoré umožňujú členským štátom zakázať alebo obmedziť pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území. Tieto pravidlá nadobudnú účinnosť 20 dní po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. „Nové pravidlá poskytujú členským štátom možnosť výberu: môžu sa rozhodnúť, či chcú …

Viac ... »

Zabezpečí sa označením pôvodu mäsa jeho kvalita? EÚ pripravuje nové pravidlá

Pripravované pravidlá o dovážanom mäse hovoria o tom, že na zmrazenom, ale aj čerstvom bravčovom, baraňom a kozom mäse či hydine má byť uvedené miesto, kde zviera žilo a bolo zabité. Silným argumentom proti tomuto návrhu je ale vyššia výrobná cena, ktorá môže viesť k vyšším cenám za mäso. “Mohlo by to byť potravinárstvu prospešné. …

Viac ... »

Miliardy eur pre rozvoj slovenského vidieka znamenajú veľkú príležitosť pre mladých poľnohospodárov

Európska komisia schválila Program rozvoja vidieka na Slovensku, ktorý umožňuje našim poľnohospodárom čerpať financie vo výške 2,1 miliardy eur, ktoré sú k dispozícii pre obdobie 2015 – 2020. Približne 75% z týchto prostriedkov pochádza z rozpočtu EÚ a zvyšok z vnútroštátnych finančných prostriedkov. Znamená to dobrú správu pre slovenských hospodárov, …

Viac ... »

Program rozvoja vidieka pre Slovensko schválený, Brusel nám dá 2,1 miliardy EUR

Program rozvoja vidieka na Slovensku (PRV), ktorý Európska komisia oficiálne schválila 13.2.2015, načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú k dispozícii počas sedemročného obdobia od roku 2014 do roku 2020 (1 545 miliónov EUR z rozpočtu EÚ a 534 miliónov EUR z vnútroštátnych …

Viac ... »

Ďalších 18 programov rozvoja vidieka dostáva zelenú

Podpora rozvoja vidieka predstavuje tzv. druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky, pričom členským štátom poskytuje finančné krytie z prostriedkov EÚ na celoštátne či regionálne riadenie viacročných spolufinancovaných programov. Celkovo sa vo všetkých 28 členských štátoch počíta so 118 programami, na ktoré sa prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v …

Viac ... »

Parlamentná spravodajkyňa Frédérique Ries o GMO: Je neprijateľné, aby právo vytvárali súdy

Frédérique Ries

V utorok 13. januára EP odhlasoval návrh, ktorý by mal dať členským štátom možnosť zakázať alebo obmedziť pestovanie geneticky modifikovaných plodín na svojom území. A to aj v tom prípade, ak boli povolené na úrovni EÚ. Utorkovým hlasovaním sa však ešte nič nekončí, keďže návrh bude postúpený Rade. Ak sa …

Viac ... »

Európsky parlament umožní členským štátom zakázať geneticky modifikované plodiny na svojom území

Európsky parlament v utorok schválil legislatívny návrh, ktorý umožní členským štátom obmedziť alebo zakázať na svojom území kultiváciu plodín obsahujúcich geneticky modifikované organizmy, a to aj v prípade, že boli schválené na úrovni EÚ. Smernica, na ktorej znení sa Parlament neformálne dohodol s Radou v decembri, bola pôvodne predložená už …

Viac ... »

Pestovanie geneticky modifikovaných plodín v EÚ – otázky a odpovede

Európske právne predpisy o geneticky modifikovaných plodinách patria medzi najprísnejšie na svete. Ich pestovanie je možné len po dôkladnom zhodnotení ich rizík. Rada EÚ po troch rokov vyjadrila súhlas s tým, aby sa členským štátom v tejto oblasti poskytla väčšia flexibilita. V utorok 13. januára bude o nových pravidlách rokovať …

Viac ... »

Grécko, Írsko a Slovinsko si neukontrolovali poľnohospodárske výdavky. Vrátiť musia 102 miliónov eur

Európska komisia si v rámci schvaľovania účtov vyžiadala späť peniaze z fondov poľnohospodárskej politiky od Grécka, Írska a Slovinska. Ide celkom o 102 miliónov eur, ktoré tieto krajiny minuli neoprávnene. Tieto peniaze sa vrátia späť do rozpočtu EÚ z toho dôvodu, že spomínané krajiny nedodržali pravidlá EÚ alebo uplatnili neadekvátne kontrolné postupy v rámci poľnohospodárskych …

Viac ... »

Prvé tri programy rozvoja vidieka dostali zelenú

Európska komisia schválila prvé tri zo 118 programov rozvoja vidieka (PRV) zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia EÚ, starostlivosť o vidiecke oblasti a klímu, ako aj na posilňovanie hospodárskych a sociálnych štruktúr vidieka do roku 2020. Na 118 viacročných programov s celoštátnou i regionálnou pôsobnosťou je vyčlenených 95,6 miliárd eur …

Viac ... »

Reakcia Bruselu na ruské embargo mlieka: Pobaltským krajinám posiela takmer 30 miliónov EUR

Európska komisia potvrdila podporný balíček v hodnote 28 miliónov eur pre producentov mlieka v Estónsku, Lotyšsku a Litve. Tento balík bude posledný v rade, ktoré Komisia prijala v reakcii na ruský zákaz dovozu niektorých poľnohospodárskych produktov. Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Phil Hogan povedal: “Som si veľmi dobre vedomý veľkého vplyvu, ktorý ruský zákaz má …

Viac ... »

Nižší rozpočet pre poľnohospodárstvo! Doplatia naň mladí farmári?

Komisia plánuje v budúcom roku znížiť rozpočet pre Európsky poľnohospodársky záručný fond. Proti novej dohode sa postavilo až 22 členských štátov, ktoré nesúhlasia so škrtom výdavkov. Nižšie dotácie by podľa nich mohli mať negatívne dopady na poľnohospodárstvo, o ktorých sa zmienili aj vo svojej deklarácii. Tú chcú už čoskoro predložiť predsedovi Rady pre …

Viac ... »