Domov / PONUKA PRÁCE/STÁŽÍ V EÚ (strana 13)

PONUKA PRÁCE/STÁŽÍ V EÚ

Belgická organizácia ECOS hľadá výkonného asistenta, ktorý má ekonomické vzdelanie a zaujíma sa o životné prostredie

ECOS je nezisková organizácia, ktorá presadzuje a obhajuje záujmy na ochranu životného prostredia. Jej cieľom je boj proti zmene klímy, podpora energetickej účinnosti a efektívnosti zdrojov na ochranu zdravia. Hľadáme motivovaných a kvalifikovaných uchádzačov, ktorí budú poskytovať administratívnu podporu a pomoc ECOS tímu. Práca je určená na polovičný úväzok (20h / týždeň). Medzi …

Viac ... »

TASC hľadá vhodného kandidáta s vodcovskými schopnosťami

TASC je think tank, ktorý sa venuje vývoju politík a riešení založených na výskume na národnej i medzinárodnej úrovni. Spolupracuje s mnohými organizáciami a spoločne sa snažia vyvolať ten správny impulz k zmene. V súčasnosti hľadajú vhodného kandidáta, ktorý by viedol organizáciu, má strategické myslenie a miluje prácu v dynamickom …

Viac ... »

Si komunikatívny a máš rád Londýn? Potom si určite pozri túto ponuku!

  Political Studies Association z Veľkej Británie hľadá výkonného riaditeľa na plný úväzok. Hlavným ťažiskom spoločnosti je podpora vývoja politiky v EÚ a ich členov v rámci medzinárodných vzťahov. Úspešný kandidát: bude rozvíjať spoluprácu so správcami a dobrovoľníkmi spoločnosti, musí mať dobré komunikačné schopnosti a vedieť viesť skúsený tím zamestnancov, bude …

Viac ... »

Francúzska asociácia IFA hľadá komunikátora, ktorý sa bezchybne dohovorí angličtinou a vyzná sa v technológiách

Francúzska medzinárodná asociácia IFA , ktorá pracuje na spojitosti bezpečnosti potravín a udržania zdravého životného prostredia hľadá dynamického komunikačného špecialistu s vynikajúcou znalosťou anglického jazyka v ústnej aj písomnej podobe či skúsenosťami z komunikačných nástrojov i technológií. Postavenie so sídlom v Paríži ponúka uchádzačom veľa priestoru pre kreativitu a rozvoj. Hlavné …

Viac ... »

Si kreatívny a hľadáš si miesto? Toto je ponuka pre teba!

IGLYO uzatvára prijímacie konanie a stále mu chýba ten pravý člen tímu, ktorý by sa vyznačoval svojím tvorivým duchom a skvelou znalosťou anglického jazyka. Pýtaš sa, čo všetko by si musel spĺňať, aby si si poslal prihlášku na pozíciu communications assistant? Tu je odpoveď: záujem o digitálny storytelling, záujem o …

Viac ... »

Láka ťa svet manažmentu a medzinárodných vzťahov? Potom si pozri túto ponuku!

Európska nadácia manažmentu kvality (EFQM), ktorá sídli v Bruseli sa venuje budovaniu sieti súkromných ​​aj verejných organizácií zo všetkých odvetví z celého sveta. Svoj tím chce posilniť o riaditeľa/riaditeľku medzinárodných vzťahov, ktorý/á má skúsenosti s koordináciou i podporou EÚ expertov v rámci spoločnosti. Úlohy, za ktoré bude zodpovedať: zabezpečenie rastu členskej základne …

Viac ... »

Belgická firma Hudson hľadá poradcu, ktorý má vyštudované spoločenské vedy

Hudson je firma s medzinárodným postavením na trhu v oblasti personálneho poradenstva. Jednotlivé sektory pomáhajú našim klientom k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov prostredníctvom svojich zamestnancov. Do tímu sa hľadá interný alebo externý konzultant.  Za čo poradca zodpovedá? Spoluprácu s medzinárodnými klientmi a výkonnými riaditeľmi firmy, hodnotenie kompetencií vybraných kandidátov, vedenie rozhovorov …

Viac ... »

Máš aspoň 2 roky právnickej praxe? Naštartuj svoju kariéru touto ponukou!

AIJA (Medzinárodná asociácia mladých právnikov) v súčasnosti hľadá asistenta na obdobie 6 mesiacov (marec – september 2017). Ak máte aspoň 2 roky praxe, organizačné schopnosti a mladého a dynamického ducha, zapojte sa do tímu AIJA! Hlavná náplň práce participácia na riadení a koordinovaní eventov a ďalších činností, pomoc pri doťahovaní …

Viac ... »

Centrum európskych štúdií hľadá ekonomického projektanta a asistenta do Bruselu

  Wilfried Martens centrum európskych štúdií a zároveň politická nadácia Európskej ľudovej strany sa orientuje na politickú stránku Európy. Aktuálne hľadá dynamických a motivovaných kandidátov, ktorí by pracovali na pozícii ekonomického projektanta a asistenta v Bruseli na plný úväzok. Náplň práce: Riadenie a organizovanie spoločných činností s členskými nadáciami Martens strediska; …

Viac ... »

Hľadáš stáž na medzinárodnej úrovni?Pošli si prihlášku!

Medzinárodný inštitút pre demokraciu a volebnú pomoc – International IDEA – je medzivládna organizácia, ktorá sa snaží podporovať udržateľnú demokraciu po celom svete. Jej cieľom je posilniť demokratické inštitúcie a procesy. Pracuje spoločne s politikmi, vládami, organizáciou OSN a regionálnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti budovania demokracie. Hlavná náplň práce stážistu: …

Viac ... »

Túžiš pracovať ako komunikátor v zdravotníctve? Nezmeškaj túto príležitosť!

MedTech Europe je európske obchodné združenie zastupujúce zdravotný priemysel od diagnostiky chorôb, liečbu až po zdravotné prístroje. Naším cieľom je pozdvihnúť úroveň zdravotníctva v EÚ a ukázať  hodnotu každodennej zdravotnej starostlivosti.  V súčasnej dobe hľadáme komunikatívneho špecialistu, ktorý bude mať zmluvu na jeden rok. Kľúčové zodpovednosti: úzka spolupráca s tímom ľudí, ktorí …

Viac ... »

Máš vyštudovanú architektúru alebo ťa zaujímajú skleníkové plyny? Potom si podaj prihlášku na Nórsku univerzitu!

Nórska univerzita technológií a vied spolu s výskumným centrom pre lepšie životné prostredie a hospodárenie s energiou chce prijať nového uchádzača na pozíciu projektanta domov a obytných oblastí s cieľom regulovania skleníkových efektov. Jeho úlohou bude: dlhodobý výskum v  spolupráci s obchodnými a priemyselnými partnermi, sledovanie a udržiavanie hodnôt skleníkových …

Viac ... »

Enhesa opäť hľadá nové právnické talenty!

Naším poslaním je: Identifikovať požiadavky na priemysel; Poskytovať nástroje na dodržiavanie predpisov; Radiť spoločnostiam v rozvoji a zavádzaní podnikových stratégií. Po celom svete má Enhesa viac ako 500 klientov a neustále hľadá nové posily do svojho dynamického tímu.   Junior právny poradca bude: skúmať právne predpisy a politiku v Bruseli, …

Viac ... »

Máš zmysel pre spravodlivosť a chceš sa venovať humanitnej práci? Pozri si túto ponuku!

Firma ICF  aktuálne hľadá poradcu na oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí Spojeného kráľovstva. Spoločnosť poskytuje výskum, hodnotenie a technické asistenčné služby EÚ inštitúciám. K ďalším aspektom patrí  riešenie problémov s migráciou, zdravotníctvom, humanitnou pomocou a prevenciou či bojom proti zločinu i terorizmu. Úspešný uchádzač bude mať na starosti: vytváranie a riadenie projektov, sledovanie …

Viac ... »

Zaujímaš sa o výrobu či zloženie potravín? Staň sa poradcom Belgickej firmy CIBE!

CIBE- medzinárodná poľnohospodársko- potravinárska konfederácia, ktorá je pestovateľom cukrovej repy ponúka pracovné miesto v sektore ekonomického a politického poradcu. Čo bude jeho úlohou? Vykonávanie analýz trhov s poľnohospodárskymi výrobkami; sledovanie vývoja obchodnej politiky v EÚ; udržiavanie kontaktov s členmi združenia; prípravu pracovných dokumentov rokovaní firmy. Profil kandidáta:  vysokoškolské vzdelanie v …

Viac ... »

Hľadáš si stáž a láka ťa svet automobilov? Pošli si prihlášku do ACEA!

ACEA sa zaoberá vývojom automatizovaného riadenia, inteligentnej mobility a ďalšími súvisiacimi oblastiami na európskej i vnútroštátnej úrovni. Svoje sídlo má v Bruseli so zastúpením v Tokiu, Pekingu a Souli. V súčasnosti ACEA poskytuje študentom možnosť praxe, na ktorej bude stážista plne  integrovaný v medzinárodnom tíme a bude zodpovedný za konkrétne …

Viac ... »

Ak máš skúsenosti s obchodom, neváhaj a pošli si prihlášku do Ženevy!

Európske združenie voľného obchodu je medzivládna organizácia Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, ktorá podporuje obchod a hospodárstvo v Európe i vo svete. Aktuálne sa hľadajú uchádzači na pozíciu generálneho tajomníka sekretariátu tejto firmy do Ženevy až po dobu 3 rokov. Rozsah práce Úlohou tajomníka bude kontrola prevádzky spoločnosti a jej …

Viac ... »

EuroJobsites hľadá vzdelaného a komunikatívneho kandidáta na pozíciu sales consultant

EuroJobsites hľadá vzdelaných kandidátov v Európe aj mimo nej. Organizácia sa venuje univerzitám, výskumným ústavom, farmaceutickým firmám či  mediálnym a mimovládnym organizáciám. Spolu s novým členom budú pracovať na zlepšení vzťahov so zákazníkmi, modernizovaní, rozšírení reklám a podobne. Ak o niektorej z oblastí nemáte vedomosti, spoločnosť poskytuje potrebné školenia. Pokiaľ …

Viac ... »

Máš chuť pracovať pre Belgickú firmu, ktorá sa zaoberá priemyslom a životným prostredím? Nezmeškaj túto šancu!

Belgická firma Enhesa sa venuje globálnemu životnému prostrediu, zdraviu, priemyslu a bezpečnosti cez advokátske poradenstvo. Aktuálne hľadá uchádzača- právneho poradcu na plný úväzok, ktorý sa vyzná v priemysle, životnom prostredí a právnych dokumentoch.  Medzi hlavné povinnosti úspešného uchádzača bude patriť: skúmanie právnych a politických vecí v Belgicku; monitorovanie návrhov rozličných zákonov …

Viac ... »

Máš blízko k životnému prostrediu a podporuješ všetko čo je spojené so zdravím? Potom si pozri túto ponuku!

Spoločnosť Health & Environment Alliance v Bruseli sa orientuje v chemickej oblasti s cieľom prispieť ku kvalite zdravia a životného prostredia a k odstráneniu nebezpečných zložiek vo vzduchu. Tiež podporujeme zavádzanie nových zdravotných pomôcok so zámerom čistého ovzdušia bez chemikálií, ktoré neprispievajú k chorobám a zhoršovaniu životného prostredia. Koho hľadáme?  Konzultanta …

Viac ... »