Domov / PONUKA PRÁCE/STÁŽÍ V EÚ (strana 2)

PONUKA PRÁCE/STÁŽÍ V EÚ

Neseď doma a využi svoje získané vysokoškolské vzdelanie na pomoc vedeckým výskumníkom v Európe!

COST je medzinárodné neziskové združenie v Bruseli, ktoré sa venuje vede a technike. Pomáha s rozvojom európskych výskumníkov, aby spolu rozvíjali vlastné myšlienky a nové iniciatívy vo vedeckých disciplínach cez transeurópsku sieť výskumných aktivít financovaných na vnútroštátnej úrovni. Ak máš chuť sa k nám pridať, tak aktuálne hľadáme správcu na oblasť ľudských …

Viac ... »

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli ponúka možnosť zapojiť sa do inovácie a výskumu v oblasti kultúry, životného prostredia, energetiky, zamestnanosti alebo znižovania chudoby

Úrad pre finančný mechanizmus je sekretariátom nórskych grantov a členom Európskeho združenia voľného obchodu v Bruseli. Cieľom grantov je zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a posilnenie vzťahov medzi donorskými a prijímateľskými štátmi. V súčasnosti hľadáme motivovaného a kvalifikovaného kandidáta na obsadenie voľného miesta pre pracovníka monitorovania …

Viac ... »

Zaslúž sa o rozvoj nízkouhlíkovej stratégie a zmenu klímy ako operatívny spolupracovník Európskej nadácie pre klímu a podnebie

Európska nadácia pre klímu a podnebie (ECF) je iniciatíva, ktorá v Európe podporuje rozvoj nízkouhlíkovej stratégie a zohráva úlohu aj pri zmene klímy. V súčasnosti hľadáme operatívneho spolupracovníka, ktorý bude súčasťou strategického komunikačného tímu, zároveň podávať správy operačnému riaditeľovi pre strategické komunikácie a aktívne sa podieľať na vytváraní väčšej politickej, mediálnej aj …

Viac ... »

Pracuj vo Viedni ako odborník pre elektrickú energiu na oddelení pomoci pre východné partnerstvo a získaj cenné pracovné skúsenosti

Energetické spoločenstvo je medzinárodná organizácia so sídlom vo Viedni. Jej sekretariát nedávno uzavrel dohodu o financovaní projektov s Európskou komisiou, pričom cieľom je zlepšenie legislatívneho a regulačného prostredia pre energetický priemysel v súlade s európskymi postupmi. Kvôli tomuto projektu organizácia aktuálne hľadá odborníka pre elektrickú energiu na oddelení pomoci pre východné …

Viac ... »

Enhesa hľadá stážistu, ktorému ponúka 6-mesačnú platenú stáž v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Enhesa poskytuje právne poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti. Aktuálne hľadá stážistu, aby pomohol svojmu európskemu tímu právneho poradcu pokryť územie Slovinska a ďalších krajín z balkánskeho regiónu. Táto 6-mesačná platená stáž sa uskutoční v Bruseli. Hlavné povinnosti stážistu budú: Výskum zákonov, nariadení a politiky EHS v Slovinsku; monitorovanie …

Viac ... »

Hovoria ti niečo projektové zmluvy v oblasti financovania? Ak si nadšenec obchodu a ekonomiky, potom si určite nezabudni podať žiadosť!

Transtec je belgická medzinárodná rozvojová spoločnosť, ktorá pôsobí pri realizácii projektov a programov financovaných v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci. Poskytuje tiež technické a konzultačné služby financované napr. Organizáciou Spojených národov, Európskou úniou alebo Africkou rozvojovou bankou. Snaží sa prispieť k dobrej správe verejných vecí a zlepšeniu rozhodovacích procesov vo verejnom i …

Viac ... »

Máš chuť cestovať a spoznávať krásy Varšavy alebo iných európskych krajín? Poľská spoločnosť TechSoup Europe hľadá dynamických a skúsených projektových manažérov

Spoločnosť TechSoup Europe so sídlom vo Varšave spolu s partnerskými organizáciami za zaoberá občianskou angažovanosťou, sociálnou inováciou a pomocou neziskovým organizáciám. V súčasnosti kvôli viacerým projektom hľadáme skúsených projektových manažérov, ktorí by sa pripojili k nášmu tímu vo varšavskej kancelárii. Úlohy: Koordinácia cyklu projektov, medzi ktoré patrí napr. zhromažďovanie informácií či podávanie …

Viac ... »

Zaujíma ťa rozvoj potravinového reťazca pre zvieratá? Podaj si žiadosť a staň sa manažérom na testovanie kvality kŕmnych zmesí

Belgická spoločnosť FAMI-QS zaoberajúca sa systémom kvality a bezpečnosti špeciálnych kŕmnych zmesí aktuálne hľadá manažéra, ktorý sa bude venovať kontrole tejto kvality. Náplň práce: Preskúmanie dokumentácie auditu spoločnosti; monitorovanie globálneho programu Inteligity FAMI-QS či výkonnosti certifikačných orgánov a audítorov; podpora celoslovenského výcviku audítorov a ich priemyslu. Kvalifikácia: Vysokoškolské vzdelanie z ekonomickej …

Viac ... »

Európske združenie farmaceutických spoločností v Bruseli hľadá právneho poradcu, ktorý bude overovať bezpečnosť aj dostupnosť liekov v Európe

EAEPC – Európske združenie farmaceutických spoločností v Bruseli hľadá právneho poradcu na presadzovanie záležitostí svojho sekretariátu, najmä pokiaľ ide o spisy týkajúce sa právnej oblasti organizačnej politiky a súdnych sporov, ako aj technických aspektov v rámci členstva organizácie v Európskom systéme overovania liekov (smernica o falšovaných liekoch). Úlohy tejto pozície …

Viac ... »

Pridaj sa k Medzinárodnej nefrolgickej spoločnosti, ktorej cieľom je vzdelávanie a starostlivosť o pacientov s ochorením obličiek

Medzinárodná nefrologická spoločnosť (ISN) sa venuje rozvoju vzdelávania, vedy a starostlivosti o pacientov v oblasti nefrológie (odbor medicíny, ktorý sa zaoberá obličkami). Spoločnosť predstavuje širokú medzinárodnú sieť v rámci čoho sa snaží poskytovať účinnú platformu pre včasnú vedeckú výmenu, diskusiu a šírenie informácií medzi zdravotníckymi pracovníkmi po celom svete. Zameriava sa …

Viac ... »

Chceš si splniť sen o cestovaní a zároveň riešiť politické otázky o náboženstve, chudobe a ľudských právach? Vyplň žiadosť a staň sa novým členom spoločnosti ACT Alliance EÚ

ACT Alliance v EÚ robí nábor na pozíciu úradníka politických záležitostí na Blízkom východe. Spoločnosť tvoria mimovládne organizácie z celej Európy, ktorých cieľom je ovplyvňovať tvorcov politík, rozhodovať o procesoch v rámci spravodlivosti, mieru, náboženstva, odstránenia celosvetovej chudoby a ľudských práv. Pozícia: Aliancia ACT EÚ hľadá odhodlaného jednotlivca, ktorý bude pôsobiť …

Viac ... »

Máš skúsenosti so stavebníctvom alebo sa potrebuješ v tejto oblasti zdokonaliť? Potom nezmeškaj túto príležitosť a pošli si prihlášku do Bruselu!

Die Deutsche Bauindustrie (Bauen und Services) zastupuje záujmy nemeckého stavebného priemyslu v zahraničí. Aktuálne chce obsadiť miesto v Bruseli na pozíciu konzultanta pre európsku stavebnú politiku od 1. januára 2019 na plný úväzok. Aké budú vaše pracovné úlohy? Podporovať spoločnosti pôsobiace v stavebníctve v oblasti hospodárskej, sociálnej alebo technickej politiky; monitorovanie EÚ tém a …

Viac ... »

Dvojmesačná stáž v kancelárii europoslankyne Jany Žitňanskej

Zitnanska

Europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA, EKR) vyhlasuje konkurz na pozíciu stážista/stážistka na rok 2019. V prípade záujmu o absolvovanie stáže v bruselskej kancelárii môžete zasielať svoj životopis a motivačný list v slovenskom jazyku na adresu jana.zitnanska-office@europarl.europa.eu. Uzávierka prvého kola konkurzu je 15.10.2018. 2-mesačná stáž je určená študentom vysokých škôl a čerstvým …

Viac ... »

Staň sa jedným z administratívnych asistentov pre globálne aktivity nemeckej spoločnosti EMBO a pomôž mladým talentovaným výskumníkom vo vedeckom rozvoji!

Nemecká spoločnosť EMBO so sídlom v Heidelbergu sa zaoberá oblasťou vedy v rámci života. Zároveň podporuje talentovaných výskumníkov, stimuluje výmenu vedeckých informácií a pomáha budovať európske výskumné prostredie. V súčasnosti hľadá administratívneho asistenta pre globálne aktivity EMBO v spolupráci s medzinárodnými výskumníkmi. Táto pozícia sa vzťahuje na cestovanie aj mimo bežného pracovného času …

Viac ... »

Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru hľadá finančného koordinátora, ktorý sa bude zaoberať oblasťou, bezpečnosti, konfliktov a mieru v západnej Afrike

Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI) sa zaoberá výskumom a činnosťami v oblasti bezpečnosti, konfliktov a mieru. Inštitút aktuálne hľadá finančného koordinátora programu Sahel a západnej Afriky. Tento program sa realizuje v spolupráci s africkými organizáciami občianskej spoločnosti a miestnymi výskumnými centrami analýzy kľúčových konfliktov, otázok bezpečnosti i budovania mieru …

Viac ... »

Chceš sa ponoriť do srdca Európy, rozvíjať svoje jazykové schopnosti a pracovať v medzinárodnom tíme? Pripoj sa k nadácii European Foundation Centre ako koordinátor tematických sietí do Európskeho nadačného centra

Európska nadácia European Foundation Centre v Bruseli sa zaoberá rôznorodými oblasťami filantropie vrámci kultúry, migrácie, zdravia, sociálno-ekonomického rozvoja, zamestnanosti, občianskych i ľudských práv a životného prostredia. Ak chceš spolupracovať zo zaujímavými či vplyvnými filantropmi v Európe aj mimo nej a zároveň chceš napredovať vo svojej kariére, si šikovný, dynamický a tímový hráč, …

Viac ... »

Vyznáš sa v poľnohospodárskom priemysle? Okrem vysokoškolského titulu potrebuješ na pozíciu výskumníka nadácie RISE aj plynulo ovládať anglický jazyk!

Nadácia pre podporu investícií do prírody (RISE) sa usiluje o podporu trvalo udržateľného medzinárodného vidieckeho hospodárstva v celej Európe a hľadá spôsoby na zachovanie životného prostredia, biodiverzity a jeho kultúrneho dedičstva i tradícií. V súčasnosti nadácia hľadá výskumníka, ktorý bude dozerať na alternatívnu víziu ochrany rastlín alebo mať na starosti poradenské služby a …

Viac ... »

Rozšír ekologické myslenie do sveta ako člen združenia APPLiA Home Appliance Europe

APPLiA Home Appliance Europe je združením domácich spotrebičov v Európe a v súčasnosti hľadá odborníka na politickú oblasť životného prostredia do Bruselu. Spoločnosť rieši problematiku energetickej účinnosti, ekodizajnu, elektronického odpadu, efektívneho využívania zdrojov, inteligentného bývania či obchodu. Hlavné zodpovednosti: Podporovať tím pre životné prostredie pri monitorovaní politiky, zhromažďovaní spravodajských informácií a …

Viac ... »

Zaujímajú ťa financie a poistenia spotrebiteľov? Staň sa novým členom nemeckej spoločnosti Sparkassen und Giroverband!

Nemecká spoločnosť Sparkassen und Giroverband (DSGV) je združením poisťovacích skupín a sporiteľní, ktoré sa zaoberajú finančnými službami. Aktuálne hľadáme kandidátov do kancelárie v Bruseli na oblasť poistenia vkladov a ochrany spotrebiteľov na plný úväzok. Vaše úlohy: Analýza právnych dôsledkov európskych iniciatív so zameraním na sporiteľne; hodnotenie a príprava vyhlásení o európskych otázkach so …

Viac ... »

Dohliadni na dodržiavanie ľudských práv v rámci stáže medzinárodnej organizácie Human Rights Watch v New Yorku

Human Rights Watch je medzinárodná organizácia pre monitorovanie a presadzovanie ľudských práv, ktorá je známa hĺbkovými vyšetrovaniami, dôsledným aj včasným podávaním správ, propagačnými kampaňami a jej úspechom pri zmene pravidiel a postupov vlád týkajúcich sa ľudských práv i medzinárodných inštitúcií. Popis práce: Organizácia aktuálne hľadá stážistov na plný úväzok v …

Viac ... »