PONUKA PRÁCE/STÁŽÍ V EÚ

Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru hľadá finančného koordinátora, ktorý sa bude zaoberať oblasťou, bezpečnosti, konfliktov a mieru v západnej Afrike

Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI) sa zaoberá výskumom a činnosťami v oblasti bezpečnosti, konfliktov a mieru. Inštitút aktuálne hľadá finančného koordinátora programu Sahel a západnej Afriky. Tento program sa realizuje v spolupráci s africkými organizáciami občianskej spoločnosti a miestnymi výskumnými centrami analýzy kľúčových konfliktov, otázok bezpečnosti i budovania mieru …

Viac ... »

Chceš sa ponoriť do srdca Európy, rozvíjať svoje jazykové schopnosti a pracovať v medzinárodnom tíme? Pripoj sa k nadácii European Foundation Centre ako koordinátor tematických sietí do Európskeho nadačného centra

Európska nadácia European Foundation Centre v Bruseli sa zaoberá rôznorodými oblasťami filantropie vrámci kultúry, migrácie, zdravia, sociálno-ekonomického rozvoja, zamestnanosti, občianskych i ľudských práv a životného prostredia. Ak chceš spolupracovať zo zaujímavými či vplyvnými filantropmi v Európe aj mimo nej a zároveň chceš napredovať vo svojej kariére, si šikovný, dynamický a tímový hráč, …

Viac ... »

Vyznáš sa v poľnohospodárskom priemysle? Okrem vysokoškolského titulu potrebuješ na pozíciu výskumníka nadácie RISE aj plynulo ovládať anglický jazyk!

Nadácia pre podporu investícií do prírody (RISE) sa usiluje o podporu trvalo udržateľného medzinárodného vidieckeho hospodárstva v celej Európe a hľadá spôsoby na zachovanie životného prostredia, biodiverzity a jeho kultúrneho dedičstva i tradícií. V súčasnosti nadácia hľadá výskumníka, ktorý bude dozerať na alternatívnu víziu ochrany rastlín alebo mať na starosti poradenské služby a …

Viac ... »

Rozšír ekologické myslenie do sveta ako člen združenia APPLiA Home Appliance Europe

APPLiA Home Appliance Europe je združením domácich spotrebičov v Európe a v súčasnosti hľadá odborníka na politickú oblasť životného prostredia do Bruselu. Spoločnosť rieši problematiku energetickej účinnosti, ekodizajnu, elektronického odpadu, efektívneho využívania zdrojov, inteligentného bývania či obchodu. Hlavné zodpovednosti: Podporovať tím pre životné prostredie pri monitorovaní politiky, zhromažďovaní spravodajských informácií a …

Viac ... »

Zaujímajú ťa financie a poistenia spotrebiteľov? Staň sa novým členom nemeckej spoločnosti Sparkassen und Giroverband!

Nemecká spoločnosť Sparkassen und Giroverband (DSGV) je združením poisťovacích skupín a sporiteľní, ktoré sa zaoberajú finančnými službami. Aktuálne hľadáme kandidátov do kancelárie v Bruseli na oblasť poistenia vkladov a ochrany spotrebiteľov na plný úväzok. Vaše úlohy: Analýza právnych dôsledkov európskych iniciatív so zameraním na sporiteľne; hodnotenie a príprava vyhlásení o európskych otázkach so …

Viac ... »

Dohliadni na dodržiavanie ľudských práv v rámci stáže medzinárodnej organizácie Human Rights Watch v New Yorku

Human Rights Watch je medzinárodná organizácia pre monitorovanie a presadzovanie ľudských práv, ktorá je známa hĺbkovými vyšetrovaniami, dôsledným aj včasným podávaním správ, propagačnými kampaňami a jej úspechom pri zmene pravidiel a postupov vlád týkajúcich sa ľudských práv i medzinárodných inštitúcií. Popis práce: Organizácia aktuálne hľadá stážistov na plný úväzok v …

Viac ... »

Pracuj v dynamickom medzinárodnom prostredí ako asistent riaditeľa úradu pre európskeho poskytovateľa telekomunikačných služieb Deutsche Telekom AG!

Spoločnosť Deutsche Telekom AG patrí medzi najväčších poskytovateľov telekomunikačných služieb v Európe. V súčasnosti hľadá výkonného asistenta pre riaditeľa úradu v Bruseli. Úlohy a zodpovednosti: Spracovanie korešpondencie v nemeckom, anglickom, prípadne francúzskom alebo holandskom jazyku; plánovanie a rezervovanie pracovných ciest; organizovanie interných aj externých stretnutí a podujatí; udržiavanie kontaktov s európskymi inštitúciami, združeniami …

Viac ... »

Vieš tvoriť a spravovať obsah webových stránok? Spoločnosť Toy Industries of Europe príjme poradcu v oblasti politiky a komunikácie pre mladých

Toy Industries of Europe hľadá ​​spoločenského a motivovaného mladšieho kolegu, ktorý by sa pripojil k nášmu malému tímu v Bruseli. V úlohe poradcu v oblasti politiky a komunikácie pre mladých bude pomáhať so zabezpečením predpisov a postupov v rámci bezpečnosti pre deti a výrobcov hračiek. Úlohy poradcu budú zahŕňať: Prípravy …

Viac ... »

Obchodné združenie AIMA hľadá skúseného politického a regulačného profesionálneho poradcu

AIMA je obchodné združenie so sídlom v Londýne zastupujúce globálny priemysel a záujmy súkromných úverových a nebankových finančných účastníkov v oblasti správy aktív. V spolupráci s advokátskou asociáciou Bundesverband Alternative Investments e.V. spája nemeckých inštitucionálnych investorov a uznávaných poskytovateľov alternatívnych investičných produktov na celom svete. Jeho cieľom je zlepšiť prostredie …

Viac ... »

Láka ťa práca s médiami a máš s touto oblasťou už aj skúsenosti? V tom prípade Medzinárodná družstevná aliancia v Bruseli hľadá práve teba!

Medzinárodná družstevná aliancia (ICA) je hlasom a organizátorom aktivít pre družstvá i organizácie zo všetkých sektorov hospodárstva vrátane poľnohospodárstva, priemyslu, služieb, bankovníctva, maloobchodu, rybného hospodárstva, zdravotníctva, bývania aj poistenia. Aliancia aktuálne hľadá úradníka/úradníčku pre vzťahy s médiami, ktorý/á bude zodpovedný za udržiavanie kontaktov s celým radom médií s cieľom posilniť rozvoj …

Viac ... »

Ak chceš pracovať so zahraničnými organizáciami, potom vyplň žiadosť a možno sa staneš novým členom Medzinárodného záchranného výboru!

Medzinárodný záchranný výbor (IRC) chce rozšíriť portfólium ocenení zo strany generálnych riaditeľstiev Európskej komisie a v rámci toho sa usiluje o posúdenie návrhov a ich uplatnenie cez predpisy, ktoré organizácia musí dodržiavať. Spoločnosť aktuálne hľadá konzultanta, ktorý bude vykonávať hodnotenie rôznych odvetví (napr. vzdelávanie, kultúru, výskum či migráciu) a spracovávať následné …

Viac ... »

Pracuj na svojom profesionálnom raste v medzinárodnom podnikateľskom prostredí v rámci spoločnosti ScanSource Europe!

Spoločnosť ScanSource Europe hľadá právneho poradcu na oblasť európskych záležitostí. Pre uchádzačov je to jedinečná príležitosť pre ďalší profesionálny rast v medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Právny poradca zodpovedá za riadenie:  Záležitostí týkajúcich sa obchodných zmlúv: preskúmanie, vypracovanie a vyjednávanie dohôd o distribútoroch podľa anglických zákonov; otázok pracovného aj podnikového práva vo viacerých európskych jurisdikciách …

Viac ... »

Vyštudoval/a si ekonómiu, právo alebo politológiu? Ak potrebuješ zmeniť domáce prostredie za zahraničný ruch sveta, potom si určite pošli žiadosť do Centrálnej asociácie nemeckých remesiel!

Centrálna asociácia nemeckých remesiel (ZDH) v súčasnosti hľadá na pozíciu vedúceho združenia nemeckého hospodárstva flexibilného a motivovaného kandidáta, ktorý bude mať na starosti od  1. októbra 2018 sektor európskej politiky.  Náplň práce: Dohľad nad podnikaním spoločnosti či európskymi podpornými programami; podpora členských organizácií ZDH; monitorovanie vývoja v rámci politických otázok; udržiavanie kontaktov s EÚ inštitúciami; príprava a …

Viac ... »

Dohovoríš sa plynule anglickým, nemeckým alebo francúzskym jazykom? V rámci právnickej firmy KANOFF LEGAL budeš v kontakte so zaujímavými európskymi klientmi

Právnická firma KANOFF LEGAL v Bruseli hľadá právneho prijímateľa, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a pomôže s rozvojom stále sa rozširujúcej základne klientov. Zodpovednosti: Kontaktovanie a stretnutie s (potenciálnymi) záujemcami a klientmi; práca s vysoko dôvernými informáciami týkajúcimi sa právneho sektora, najmä v Bruseli; príprava kandidátskych súborov a ich aktualizácia; pomoc …

Viac ... »

Nezisková aliancia zriedkavých chorôb v Európe hľadá stážistu, ktorý bude flexibilne pracovať v medzinárodnom prostredí OSN

EURORDIS – nezisková aliancia zriedkavých chorôb v Európe sa snaží zlepšiť život ľudí s ochorením. Náš tím aktuálne hľadá stážistu od konca septembra 2018 – do marca 2019, ktorý je flexibilný pre prácu v medzinárodnom prostredí a motivovaný pracovať pre mimovládnu organizáciu. Povinnosti stážistu: Poskytovať podporu pri výskume, analýze a príprave …

Viac ... »

Chceš spoznať bližšie Varšavu? Potom neváhaj a vyplň prihlášku do agentúry Frontex!

Agentúra Frontex- Európska pohraničná a pobrežná stráž vo Varšave hľadá manažéra a vedúceho pracovnej skupiny ETIAS, ktorý má skúsenosti s medzinárodnými projektami v oblasti informačných systémov s päťročnou zmluvou. Aké budú tvoje úlohy? Vykonávať predbežné prehliadky s cieľom posúdenia rizík v spojení s bezpečnosťou a nelegálnou migráciou cestujúcich do EÚ či schengenských …

Viac ... »

Novozélandské veľvyslanectvo a misia pri Európskej únii hľadá politického poradcu, ktorému môže ponúknuť plat až do výšky 55.000 €

Novozélandské veľvyslanectvo a misia pri Európskej únii chce zamestnať politického poradcu na dobu neurčitú od septembra/októbra 2018 s platovým rozsahom 48-55.000 € v závislosti od pracovných skúseností. Hľadáme niekoho, kto bude: Pracovať so zahraničnou a bezpečnostnou politikou v rámci európskych inštitúcií, najmä Európskeho parlamentu; zodpovedný za vykonávanie výskumu, analýzy a …

Viac ... »

Ak pracuješ rád/rada s ľuďmi, tak vyplň žiadosť do belgickej spoločnosti EIT Food, ktorá buduje sieť podnikov, výskumných centier a univerzít

Spoločnosť EIT Food vytvorila v roku 2016 partnerské konzorcium podnikov, výskumných centier a univerzít v 13 EÚ krajinách s cieľom postaviť Európu do centra transformácie v oblasti inovácií a výroby potravín s ústrednou úlohou pre spotrebiteľa. Aktuálne hľadá generálneho riaditeľa, ktorý bude podporovať začínajúce podniky, rozvíjať nové produkty aj služby či …

Viac ... »

Skončil/a si vysokú školu, ale nemáš zatiaľ žiadnu prácu? Pošli si žiadosť na stáž do Bruselu, kde po jej skončení poradenská organizácia COWI ponúka aj možnosť ihneď sa zamestnať!

COWI Belgium je medzinárodnou poradenskou skupinou, ktorá sa zameriava na oblasť inžinierstva, environmentálnej vedy a ekonómie. Špecializuje sa najmä na spoluprácu s EÚ inštitúciami vrátane poskytovania technickej pomoci v odvetví energie, dopravy, regionálneho rozvoja a životného prostredia. Ponúkame stáž v období 6 mesiacov s miestom pracoviska v Bruseli. Hľadáme motivovaných …

Viac ... »

Máš dobré organizačné a počítačové schopnosti? Potom si nezabudni poslať žiadosť do belgickej organizácie Council of Bureaux v oblasti medzinárodného poistenia motorových vozidiel

Council of Bureaux je riadiacou organizáciou v oblasti medzinárodného poistenia motorových vozidiel a reklamácií o dopravných nehodách.  Aktuálne hľadá právneho koordinátora, ktorý bude pracovať v Bruseli. Právny koordinátor má povinnosti: Poskytovať všeobecnú podporu v rámci rôznych výborov a pracovných skupín aktívnych v spoločnosti CoB; príprava agendy a dokumentov; zúčastňovať sa na …

Viac ... »