Domov / PONUKA PRÁCE/STÁŽÍ V EÚ (strana 5)

PONUKA PRÁCE/STÁŽÍ V EÚ

Európska federácia služieb v oblasti odpadového hospodárstva a environmentálnych služieb hľadá koordinátora na právny a trhový sektor

Spoločnosť FEAD- Európska federácia služieb v oblasti odpadového hospodárstva a environmentálnych služieb v Bruseli ponúka príležitosť spolupracovať s európskym obchodným združením reprezentujúcim odvetvie odpadového hospodárstva a hospodárenia so zdrojmi. Koordinátor politiky bude mať na starosti sektor ekonomiky (právne a trhové otázky). Úlohy: Zhromažďovať a šíriť informácie o politických oblastiach spoločnosti; monitorovať vývoj EÚ …

Viac ... »

Máš bohatú slovnú zásobu z francúzskeho a anglického jazyka? International Astronautical Federation ponúka atraktívny plat so zmluvou na jeden rok!

International Astronautical Federation (IAF) so sídlom v Paríži chce posilniť svoj tím o účtovníka/ účtovníčku, ktorý/á bude vykonávať administratívnu prácu a činnosť personálnej správy. Povinnosti účtovníka/účtovníčky zahŕňajú: Zabezpečenie plynulého fungovania sekretariátu (spravovanie prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty); poskytovanie informácií médiám a PR; spravovanie databázy kontaktov IAF či logistiky materiálov spoločnosti; poskytovanie …

Viac ... »

Medzinárodný justičný orgán hľadá nové tváre, ktoré prispejú k dodržiavaniu spravodlivosti na súdnych pojednávaniach

Medzinárodná justičná spolupráca (JCI) je orgánom francúzskeho ministerstva spravodlivosti pod osobitným mandátom Expertise France na podporu reformy právneho štátu na Ukrajine (PRAVO). Projekt spoločnosti presadzuje praktický prístup k spravodlivosti pre všetkých založený na zásadách právneho štátu a rešpektovaní spoločných európskych demokratických hodnôt a noriem. Jeho cieľom je posilniť systém súdnictva …

Viac ... »

Bojuješ za zníženie potravinového odpadu? Potom neváhaj a pošli si žiadosť do HCWH Europe!

HCWH (Zdravie bez zdravotného postihnutia) je nezisková organizácia, ktorá sa snaží o európsku politiku a legislatívny vývoj v oblasti potravinového odpadu, udržateľného obstarávania potravín a rozvoja európskej potravinovej politiky . HCWH Europe ponúka konkurenčný plat s ďalšími výhodami, medzi ktoré patria: stravné lístky, mesačná cestovná podpora, nemocničné poistenie a 13-mesačný plat. Pracovné …

Viac ... »

Neponúka ti tvoja súčasná práca motiváciu a rast? K zmene ti môže pomôcť Belgická spoločnosť SOLIDAR!

SOLIDAR– Európska sieť organizácií občianskej spoločnosti založenej na členstve v Bruseli, hľadá asistenta pre financie a administratívu. Hlavné zodpovednosti: Každodenné evidovanie účtovníctva; spracovanie žiadostí generálneho tajomníka v oblasti cestovných nákladov; kontrola faktúr v žiadostiach o platbu, debetných dokladov a výdavkov; výpomoc so štvrťročným a ročným zúčtovaním pre rôznych darcov podľa ich …

Viac ... »

Zaujímaš sa o železničnú dopravu? Prispej k jej zlepšeniam cez Spoločenstvo európskych železničných a infraštruktúrnych spoločností

Spoločenstvo európskych železničných a infraštruktúrnych spoločností (CER) v súčasnosti hľadá motivovaného poradcu  v oblasti dopravy, ktorý sa pripojí k Bruselskému tímu už začiatkom júna 2018. CER zastupuje záujmy svojich členov na politickej scéne, najmä v zlepšení podnikateľského a regulačného prostredia pre európskych železničných operátorov a spoločnosti železničnej infraštruktúry. Kľúčové zodpovednosti: …

Viac ... »

Londýnska spoločnosť Scottish National Party hľadá výskumníka v oblasti sociálnej starostlivosti a služieb

Scottish National Party so sídlom vo Westminsteru hľadá vedúceho výskumníka, ktorý bude pôsobiť v centre SNP Westminster Group. Úspešný kandidát bude zohrávať dôležitú úlohu pri stretnutiach a práci tretej najväčšej strany v poslaneckej snemovni, pozícia je na plný úväzok. Hlavné povinnosti:  Písanie návrhov výskumu a realizácia výskumných projektov; vytváranie súborov a …

Viac ... »

Nie je ti ľahostajný osud druhých ľudí? V rámci environmentalistiky môžeš odstrániť chudobu alebo zabezpečiť ľudské práva pre všetkých

Európska sieť pre dlh a rozvoj (Eurodad) pracuje na transformačných, ale špecifických zmenách globálnych a európskych politík, inštitúcií, pravidiel i štruktúr s cieľom zabezpečiť environmentálne udržateľný finančný a hospodársky systém, ktorý sa snaží odstrániť chudobu či zabezpečiť ľudské práva pre všetkých. V súčasnosti hľadáme manažéra/manžérku v oblasti politiky a práva. Jeho/Jej …

Viac ... »

Si dobrý v organizovaní a dohovoríš sa plynulo po anglicky? Vyplň prihlášku a staň sa novým koordinátorom pre zahraničné návštevy spoločnosti ESS!

Skupina pre vonkajšie vzťahy a EÚ projekty je súčasťou divízie spaľovania ESS vo Švédsku, ktorá je zodpovedná za strategické a prevádzkové činnosti týkajúce sa vnútornej a vonkajšej komunikácie či vzťahov so zainteresovanými stranami. V súčasnosti spoločnosť hľadá administrátora na koordináciu návštev, ktorý podá správu vedúcemu skupiny pre vonkajšie vzťahy a európske projekty. Pozícia …

Viac ... »

Zužitkuj svoje vedomosti zo školy a okús marketingové prostredie vďaka Bruselskej spoločnosti Clear Europe

Clear Europe je agentúra so sídlom v Bruseli, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie v oblasti médií, komunikácie a žurnalistiky, copywritingu či strategického poradenstva. V súčasnosti hľadáme marketingového a komunikačného stážistu, ktorý pomôže propagovať naše online služby. Jeho činnosťou bude aktualizácia webových stránok a účtov sociálnych médií, výpomoc pri písaní mesačného …

Viac ... »

Vieš sa vyjadriť k akejkoľvek politickej situácii? Potom ťa Iniciatíva arabskej reformy rada privíta v srdci Francúzska!

Iniciatíva arabskej reformy (ARI) v Paríži je centrum výskumu politiky, ktorého hlavným poslaním je formulovať domácu agendu demokratických zmien v arabských krajinách. Pracuje na zásadách nestrannosti, sociálnej spravodlivosti a rozmanitosti, pričom poskytuje priestor pre mladých učiteľov a sociálne angažovanú mládež. Pracovný profil Aktuálne hľadáme výkonného riaditeľa, ktorý bude zodpovedať za definovanie strategických …

Viac ... »

Urob niečo pre svoju budúcnosť a prihlás sa na stáž do Bruselu!

Európska ľudová strana (EPP) ponúka trojmesačné stáže v Bruseli. Stáž začína už v apríli 2018 s možnosťou jej predĺženia. Popis práce: Korektúra francúzskych dokumentov a zápisníc zo zasadnutí + ich preklad z angličtiny do francúzštiny; administratívne úlohy (kopírovanie, skenovanie a uchovávanie dokumentov); telefónna a písomná komunikácia vo francúzskom aj anglickom …

Viac ... »

Zaujímaš sa o darcovské organizácie? Vyplň prihlášku a staň sa správcom sociálnych vecí Európskeho združenia voľného obchodu v Bruseli!

Európske združenie voľného obchodu v Bruseli sa pomocou grantov snaží o zníženie hospodárskych i sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a o posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi darcovskými štátmi (Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom) a prijímateľskými krajinami. V súčasnosti hľadáme motivovaného a kvalifikovaného kandidáta na pozíciu Officer v oblasti sociálnych vecí. Obdobie: po …

Viac ... »

Si dobrým rečníkom a ovládaš pravopis aj po štylistickej stránke? Neváhaj a podaj si žiadosť do Belgickej organizácie GMF!

Organizácia: Nemecký maršálsky fond Spojených štátov (GMF) je inštitúcia poskytujúca granty, ktorá sa venuje podpore pochopenia aj spolupráce medzi Severnou Amerikou a Európou v oblasti transatlantických a globálnych otázok. Sumár práce: V súčasnosti hľadáme člena komunikačného tímu spoločnosti, ktorý sa bude orientovať na médiá a komunikáciu, usilovať sa o zvýšenie …

Viac ... »

Hovorí ti niečo agronómia alebo aplikovaná biológia? Pracuj v Paríži ako obchodný manažér pre spoločnosť INRA!

Národný inštitút pre poľnohospodársky výskum (INRA) so sídlom v Paríži sa zameriava na otázky súvisiace s poľnohospodárstvom, bezpečnosťou potravín, životným prostredím a hospodárením s pôdou so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj. INRA aktuálne hľadá obchodného manažéra pre európske záležitosti, ktorý bude uplatňovať európsku stratégiu firmy a bude mať na starosti podporu …

Viac ... »

Zapoj sa do boja proti dezinformáciám a staň sa asistentom projektu európskej mediálnej gramotnosti spoločnosti Lie Detectors!

Lie Detectors je členom poradnej skupiny v EÚ o falošných správach, pričom hľadá energickú a technicky šikovnú, asistentku na projekt do Bruselu pre kampaň európskej mediálnej gramotnosti. Je to jedinečná príležitosť pomôcť vytvoriť nové hnutie na boj proti dezinformáciám a podporiť kritické myslenie medzi mladými ľuďmi a pedagógmi v Európe. Popis práce: …

Viac ... »

Načerpaj nové obchodné skúsenosti vo firme Apex-Brasil!

Brazílska Agentúra na podporu obchodu a investícií (Apex-Brasil) podporuje svoje produkty a služby v zahraničí, a  tým priťahuje investície do odvetví brazílskeho hospodárstva. V Bruseli má spoločnosť dve hlavné oddelenia, z ktorých jedna sa zameriava na podporu komerčných aktivít a druhá na analýzu politiky. V súčasnosti hľadáme asistenta/asistentku, ktorý/á sa pripojí k nášmu bruselskému …

Viac ... »

Ak si ochrancom ľudských práv, tak ťa určite zaujme ponuka Londýnskej firmy Amnesty International!

Amnesty International je globálnym hnutím, ktorého cieľom je ukončenie porušovania ľudských práv. Firma bojuje za spravodlivosť, slobodu a dohliada na ľudské práva, ktoré by mali byť rešpektované a chránené. V súčasnosti hľadá do svojich radov výskumného pracovníka. Dátum uzávierky: 27. február 2018 Typ zmluvy: na dobu určitú- 11 mesiacov O úlohe: Uskutočňovať výskum v …

Viac ... »

Belgická organizácia UNI Europa hľadá nového riaditeľa finančného sektora

UNI Europa je združenie európskych pracovníkov, ktoré hľadá riaditeľa na finančný sektor. Medzi jeho činnosti bude patriť kolektívne vyjednávanie, tvorba európskej politiky, riadenie projektov a kampaní, komunikácia či výskum. Naša organizácia pokrýva oblasti ako financie, obchod, informačné technológie, nehnuteľnosti, grafické a mediálne služby. Podporujeme a obhajujeme pracovníkov aj záujmy odborov voči  EÚ inštitúciám alebo nadnárodným …

Viac ... »

Zaujímaš sa o výrobu cenovo dostupných a zdravých potravín? V tom prípade Technické centrum pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu hľadá práve teba!

1. O CTA Technické centrum pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA) je spoločná medzinárodná organizácia afrických, karibských a tichomorských štátov spolu s Európskou úniou. Jej poslaním je podporovať potravinovú bezpečnosť, odolnosť aj hospodársky rast v Afrike, Karibiku a Tichomorí prostredníctvom inovácií v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve či vyrábať cenovo dostupné, výživné a zdravé …

Viac ... »