VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

október, 2020

 • 14 októbra

  Žiadosť o nacenenie tovarov a služieb

júl, 2020

 • 12 júla

  Výzva na predloženie ponuky

  ProRacio, n.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikované predmety zákazky: 1.VO Výroba webovej …

máj, 2020

 • 11 mája

  Výzva na predloženie ponuky

  ProRacio, n.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Riadenie projektu“

marec, 2020

 • 18 marca

  Žiadosť o nacenenie tovarov a služieb

marec, 2017

 • 16 marca

  Výzva na predkladanie záväzných cenových ponúk na zabezpečenie realizácie PROCESU „ poradenstvo, príprava žiadosti o NFP“

 • 16 marca

  Výzva na predkladanie záväzných cenových ponúk na zabezpečenie realizácie PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (ZADÁVANIE ZÁKAZIEK)

 • 15 marca

  Žiadosť o nacenenie tovarov a služieb

  Podklady k žiadosti si môžete stiahnuť TU.