KONTAKT

V prípade, že chcete prispieť na chod Európskych Novín a podporiť jej prevádzkovateľa – neziskovú spoločnosť ProRacio, n.o., pred zaslaním finančných prostriedkov prosíme vyplniť a zaslať darovaciu zmluvu. Ďakujeme.