Značký archívu: antitrust

Európska komisia podnikla nové kroky v oblasti antitrustových otázok

komisia

Exekutíva Európskej únie prijala revidované oznámenie o neformálnych usmerneniach týkajúcich sa hospodárskej súťaže a ruší dočasný rámec pre antitrustové otázky v súvislosti s pandémiou COVID-19. Európska komisia (EK) prijala revidované oznámenie o neformálnych usmerneniach v súvislosti s pravidlami hospodárskej súťaže Európskej únie (EÚ). Na základe oznámenia môžu podniky požiadať o neformálne …

Viac ... »

Antitrustová politika: Komisia prijala nové nariadenie o skupinovej výnimke

Komisia

Po dôkladnom zhodnotení a preskúmaní pravidiel z roku 2010 Európska komisia prijala nové nariadenie o skupinovej výnimke pre vertikálne dohody (ďalej len „nariadenie VBER“), ku ktorému sú pripojené nové vertikálne usmernenia. Na základe revidovaných pravidiel získajú podniky jednoduchšie, jasnejšie a aktuálne pravidlá a usmernenia. Tieto nové pravidlá im pomôžu pri posudzovaní zlučiteľnosti …

Viac ... »
Consent choices