Značký archívu: colný systém

Medzery v daňových a colných systémoch krajín EÚ podľa NKÚ stále nahrávajú podvodníkom s DPH

dane

Absencia prepojenia informačných systémov daňových a colných úradov na Slovensku a chýbajúca efektívna spolupráca finančných správ členských krajín Európskej únie sú hlavnými dôvodmi obchádzania európskeho colného systému a únikov na dani z pridanej hodnoty (DPH). V tlačovej správe na to upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad SR. Úrad preto vykonal kontrolu špecifického …

Viac ... »
Consent choices