Značký archívu: disciplinárne opatrenia

Bruselskí úradníci v konflikte záujmov! Ombudsmanka ich podozrieva z vynášania informácií

Európska ombudsmanka Emily O´Reilly vyzvala Európsku komisiu aby zlepšila a sprísnila preskúmavanie prípadov, v ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmu alebo tzv. efektu otáčavých dverí. Jedným z opatrení, ktoré majú zamedziť takejto situácii je pravidelné zverejňovanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa vysoko postavených úradníkov, ktorí získajú pracovné miesto mimo administratívy EÚ. Ombudsmanka …

Viac ... »