Značký archívu: električky

Najrozsiahlejšia rekonštrukcia električkových tratí na Slovensku. Brusel poslal do Košíc desiatky miliónov EUR. VIDEO

miko

S modernizáciou električkových tratí v Košiciach sa začalo ešte v roku 2014 v rámci projektu Integrovanej koľajovej dopravy. Neskôr nasledovala modernizácie električkových uzlov a v roku 2016 sa pokračovalo modernizáciou električkových tratí, kedy sa začala druhá etapa modernizácie. Rozpočet sa vyšplhal k sume 80 miliónov EUR a ide o najväčšiu …

Viac ... »

Európska komisia investuje 38,6 milióna EUR do nákupu nových električiek v Košiciach

Projekt je spolufinancovaný zo slovenského operačného programu Doprava v rámci prioritnej osi 4 „Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov“. Rozhodnutie o spolufinancovaní tohto projektu patrí do programového obdobia 2007 – 2013. Slovensku bolo pridelených približne 11,7 miliardy EUR z prostriedkov určených na politiku súdržnosti na obdobie 2007 – 2013 a 14 miliárd EUR na obdobie 2014 – 2020. Európska komisia schválila projekt v hodnote 47,8 milióna EUR na nákup …

Viac ... »