Značký archívu: eurobarometer

Vladimír Bilčík o najnovšom prieskume Eurobarometer: Slovenská spoločnosť je vo vnímaní európskej politiky rozdelená

bilcik

BRATISLAVA / Najväčšie obavy vzbudzuje medzi respondentmi v EÚ (93%) aj SR (95%) rast životných nákladov. Chudoby a sociálneho vylúčenia sa obáva 82% opýtaných v EÚ a 84% v SR, viac Slovákov (85%) sa však bojí rozšírenia vojny na Ukrajine do iných krajín (81% v EÚ). Séria kríz zvýšila podporu …

Viac ... »

Eurobarometer: Občanov znepokojujú životné náklady, očakávajú ďalšie opatrenia

eurobarometer

BRATISLAVA / Najväčšie obavy vzbudzuje medzi respondentmi v EÚ (93%) aj SR (95%) rast životných nákladov. Chudoby a sociálneho vylúčenia sa obáva 82% opýtaných v EÚ a 84% v SR, viac Slovákov (85%) sa však bojí rozšírenia vojny na Ukrajine do iných krajín (81% v EÚ). Séria kríz zvýšila podporu …

Viac ... »

Občanov EÚ znepokojuje rast životných nákladov, boja sa aj rozšírenia vojny

EU, ludia

Rastúce životné náklady sú aktuálne najnaliehavejším problémom pre 93% opýtaných v celej EÚ a 95% na Slovensku. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometer, ktorého kompletné výsledky zverejnil vo štvrtok Európsky parlament. Podpora Únie je medzi respondentmi z celej EÚ aj zo Slovenska relatívne stabilná. Občania však očakávajú ďalšie kroky na …

Viac ... »

Prieskum: Európania prejavujú neotrasiteľnú podporu reakcii EÚ na energetickú krízu

Z nového prieskumu Eurobarometra, ktorý bol zverejnený v pondelok, vyplýva, že veľká väčšina občanov EÚ hodnotí nedávne opatrenia EÚ na riešenie energetickej krízy pozitívne. Viac ako 8 z desiatich občanov EÚ (82 %) súhlasí s tým, že EÚ by mala pokračovať v prijímaní opatrení na zníženie svojej závislosti od ruských …

Viac ... »

Prieskum Eurobarometra: podpora Ukrajiny zo strany občanov EÚ je stabilná

ukrajina

Občania EÚ si naďalej myslia, že demokracia je najdôležitejšia hodnota, ktorú by mal Parlament chrániť. 72 % respondentov vníma členstvo svojej krajiny v Únii ako prospešné. Občania EÚ považujú za najdôležitejšie hodnoty demokraciu, ľudské práva a slobodu slova. Zároveň vyzývajú Európsky parlament, aby chránil tieto hodnoty, na ktorých je založená …

Viac ... »

Prieskum: Európania sa cítia sebavedomí pri spravovaní svojich osobných financií

Celkovo 86 % Európanov tvrdí, že sa cítia sebavedomí pri spravovaní svojich osobných financií a 73 % je sebavedomých pri internetovom bankovníctve. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometra o vzťahu Európanov so svetom finančných služieb, najmä vzhľadom na jeho neustále narastajúcu digitalizáciu a rozvoj udržateľného financovania. Výsledky prieskumu na svojej webstránke …

Viac ... »

Eurobarometer: Európski občania podporujú spravodlivú zelenú transformáciu

EU, ludia

Európska komisia uverejnila osobitný prieskum Eurobarometra o vnímaní spravodlivosti zelenej transformácie. Prieskum bol uskutočnený v období od mája do júna 2022. Takmer deväť z desiatich Európanov (88 %) podporuje zelenú transformáciu, pri ktorej sa na nikoho nezabudne. V súčasnosti je však len 46 % Európanov presvedčených, že do roku 2050 budú udržateľné zdroje …

Viac ... »

Eurobarometer o športe a fyzickej aktivite: 45 % Európanov vôbec necvičí

beh sport

Európska komisia uverejnila výsledky prieskumu piateho Eurobarometra venovaného športu a fyzickej aktivite. Z prieskumu vyplýva, že 38 % Európanov športuje alebo cvičí aspoň raz za týždeň a 17 % cvičí menej ako raz za týždeň. Až 45 % Európanov dnes necvičí vôbec ani sa do žiadnej fyzickej aktivity nezapája. Hoci v porovnaní s prieskumom …

Viac ... »

Eurobarometer: Zvýšená dôvera v EÚ a silná podpora reakcie únie na ruskú agresiu voči Ukrajine

Poznáme výsledky najnovšieho prieskumu Eurobarometra z leta 2022. Dôvera v EÚ rastie a verejnosť naďalej silne podporuje reakciu EÚ na ruskú agresiu na Ukrajine. 65 % Európanov hľadí na budúcnosť EÚ s optimizmom. Pozitívny obraz EÚ je v súčasnosti na úrovni 47%, čo je najvyššia úroveň od jesene 2009. Pokiaľ ide o opatrenia EÚ v súvislosti s ruskou agresiou na …

Viac ... »

Eurobarometer priniesol nelichotivé čísla o vnímaní korupcie na Slovensku

Aktuálne zverejnený prieskum Eurobarometra o vnímaní korupcie v EÚ prináša tieto zistenia: Korupcia je na Slovensku rozšírená podľa 83% opýtaných (priemer EÚ 68%), 41% sa domnieva, že za posledné tri roky sa miera korupcie zvýšila a podľa 43% ostala rovnaká. Podľa  59% slovenských respondentov je najviac rozšírené branie/dávanie úplatkov a zneužívanie moci na …

Viac ... »

Prieskum Eurobarometra ukázal, že občania EÚ najviac dôverujú tradičným médiám

socialne media

Médiá sú pre európskych občanov významným zdrojom informácií o činnosti Európskej únie a jej inštitúcií. Zvláštny prieskum Eurobarometra, ktorý bol práve zverejnený, sa podrobne zaoberá mediálnymi návykmi občanov, ich dôverou v rôzne mediálne zdroje, ako aj postojom k dezinformáciám. Informovanosť a záujem o správy Aj keď občanov najviac zaujímajú vnútroštátne …

Viac ... »

Prieskum verejnej mienky v EÚ: Rastúca podpora Únie v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine

ludia

Ruská vojna proti Ukrajine zvýšila podporu verejnosti pre Európsku úniu. Vyplýva to z jarného prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktorého výsledky zverejnil v stredu Európsky parlament. Takmer dve tretiny opýtaných v EÚ (65%) a 41% respondentov na Slovenskusi myslí, že členstvo ich krajiny v Únii je dobrá vec. Na celoúnijnej úrovni …

Viac ... »

Občania EÚ podporujú medzinárodnú spoluprácu na znižovanie chudoby a budovanie partnerstiev

EU, ludia

Medzi občanmi Európskej únie existuje široká podpora spolupráce s krajinami po celom svete. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometer, podľa ktorého spolupráca s partnerskými štátmi zostáva jednou z najpozitívnejšie vnímaných politík EÚ. „Ruská invázia na Ukrajinu spochybňuje medzinárodný globálny poriadok a hrozí, že svet rozdelí na dve časti. Ale neobraciame …

Viac ... »

9 z 10 Európanov schvaľuje humanitárnu pomoc Ukrajine, vysoká podpora je aj na Slovensku

Občania Európskej únie výrazne podporujú spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku a očakávajú, že EÚ postupne ukončí svoju závislosť od ruských zdrojov energie. Výrazne tiež podporujú reakciu EÚ na ruskú agresiu voči Ukrajine. Vyplýva z výsledkov prieskumu Eurobarometer, ktorý v stredu zverejnila Európska komisia. Až 78 % občanov EÚ, a rovnaké …

Viac ... »

EUROBAROMETER: Klimatickú zmenu považuje za veľmi vážny problém 77 percent Slovákov

Klimatickú zmenu považuje za veľmi vážny problém 77 percent Slovákov, vyplýva z výsledkov prieskumu Eurobarometer. Viac ako jeden z desiatich respondentov ju považuje za najvážnejší problém, ktorému svet čelí. Medzi nich patria aj slovenskí ambasádori Európskeho klimatického paktu, ktorí sú v rámci Európy najaktívnejší. Na Slovensku má Európsky klimatický pakt …

Viac ... »

Eurobarometer o Európskom roku mládeže: mladí Európania sa angažujú čoraz viac

mladi ludia

Komisia uverejnila svoj bleskový prieskum Eurobarometra o mládeži a demokracii, ktorý sa uskutočnil od 22. februára do 4. marca 2022. Keďže Európsky rok mládeže je v plnom prúde a Konferencia o budúcnosti Európy s kľúčovou účasťou mládeže je už za nami, možno pristúpiť k zhodnoteniu nálady panujúcej medzi mladými ľuďmi. Z nového prieskumu Eurobarometra vyplýva, že angažovanosť mládeže narastá: v …

Viac ... »

EUROBAROMETER: Európania schvaľujú reakciu EÚ na vojnu na Ukrajine

Medzi občanmi Európskej únie (EÚ) panuje široký konsenzus v prospech reakcie únie na inváziu Ruska na Ukrajinu. Vyplýva to z dnes zverejneného bleskového prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil vo všetkých členských štátoch EÚ. Väčšina Európanov si myslí, že od začiatku vojny EÚ prejavila solidaritu (79 %) a vo svojej reakcii …

Viac ... »

Eurobarometer: závažnosť vplyvu pandémie COVID-19 na ženy

žena

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu zneužívaniu, psychickému i fyzickému násiliu na ženách a proti rozdielom v odmeňovaní – to sú hlavné požiadavky žien adresované EP. Európsky parlament pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý pripadá na 8. marca, požiadal o vypracovanie špecializovaného prieskumu zameraného na európske ženy, aby zistil, ako …

Viac ... »

Eurobarometer: EP by mal podľa Európanov chrániť najmä demokraciu, pre Slovákov je prioritou sloboda pohybu

Podpora Európskej únie a Európskeho parlamentu sa počas pandémie ochorenia COVID-19 v priemere v EÚ zvýšila. Na Slovensku vzrástla podpora EP, členstvo v EÚ však vníma pozitívne menej ľudí. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktoré boli zverejnené v utorok. Hodnoty: Parlament ako ochranca demokracie či slobody …

Viac ... »

Eurobarometer o budúcnosti Európy: Podľa Európanov je hlavnou výzvou zmena klímy

europa

Európsky parlament a Európska komisia v stredu zverejnili výsledky prieskumu spoločného osobitného Eurobarometra o budúcnosti Európy. Budúcnosť Európy Hneď na začiatku roka 2022, ktorý je vyhlásený za Európsky rok mládeže, poukazujú výsledky prieskumu na to, ako mladí Európania vnímajú výzvy, ktorým Európska únia čelí, ako aj na kľúčovú úlohu, ktorú …

Viac ... »
Consent choices