Značký archívu: Európska organizácia pre jadrový výskum

Špičkoví vedci v EÚ dostanú štedré granty! K dispozícii je 485 miliónov EUR

Európska rada pre výskum vybrala 328 špičkových vedcov, ktorí dostanú granty pre začínajúcich výskumných pracovníkov. Výška jedného grantu môže dosiahnuť až 2 milióny eur. Rozdelených 485 miliónov eur má prispieť k podpore novej generácie špičkových vedcov v Európe. Výskumné projekty vybraných vedcov sú ambiciózne, vysokorizikové, ale aj vysokoziskové. Vybrané projekty sú z rôznych …

Viac ... »