Značký archívu: Európsky fond pre regionálny rozvoj

Energetická únia napreduje, na plynovody v Poľsku pôjde viac ako 750 mil. eur!

Poľský projekt, ktorý bude dotovať Európska únia v hodnote 753 mil. eur sa týka deviatich plynovodov. Poslanci rozhodli, že projekt aj finančná čiastka sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Projekty prispejú k vytvoreniu skutočnej “Energy Union (Spoločnej energie)”, a to zvýšením kapacity transféru plynu a prepojeniami medzi Poľskom …

Viac ... »