Značký archívu: Európsky mechanizmus pre stabilitu

Núdzový úver Grécku v sume 15 mld. eur sa o niekoľko týždňov odloží

Grecko

Uvoľnenie úveru Grécku v sume 15 mld. eur z Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) sa odloží o niekoľko týždňov vzhľadom na námietku Nemecka. ESM k informoval, že jeho vedenie vyplatenie pôžičky v princípe odsúhlasilo. Nemecko však namietalo proti okamžitému uvoľneniu peňazí a uviedlo, že Atény ešte nesplnili všetky nevyhnutné požiadavky. …

Viac ... »

Európska komisia a Európsky mechanizmus pre stabilitu podpísali memorandum o porozumení

dombrovskis, moscovici

Obe majú spoločné ciele chrániť stabilitu eurozóny a zabezpečovať efektívne riadenie programov finančnej pomoci v členských štátoch. V dokumente, ktorý podpísali podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis a komisár Pierre Moscovici v mene Komisie a výkonný riaditeľ EMS Klaus Regling, sa ukazuje, akú úzku spoluprácu tieto dve inštitúcie nadviazali a akú dôležitú …

Viac ... »

Ako funguje európske hospodárstvo? Pozrite si video

Potom ako nastala celosvetová finančná kríza  vyvolaná nadmerným zadlžením bánk, vysokými štátnymi dlhmi a klesajúcou konkurencieschopnosťou, vznikli pochybnosti o európskych pravidlách. Tie mali zabrániť takejto situácii, no buď boli príliš slabé, alebo sa im nevenovala dostatočná pozornosť. Preto je podľa Bruselu potrebné vytváranie silných a konkurencieschopných hospodárstiev zameraných na rast investícií a zamestnanosť. Naše …

Viac ... »