Značký archívu: expertné skupiny

Európska komisia: Spravili sme ďalší krok vpred v snahe zmeniť spôsob, akým Brusel funguje

komisia

Komisia prijala nové pravidlá týkajúce sa vytvárania a fungovania poradenských expertných skupín, ktoré poskytujú externú expertízu na pomoc v procese tvorby politík. Týmto rozhodnutím sa stanovuje jednotný súbor pravidiel a zásad zameraných na zvýšenie transparentnosti, predchádzanie konfliktom záujmov a zabezpečenie vyváženého zastúpenia záujmov. Nové pravidlá sú záväzné pre všetky útvary Komisie. …

Viac ... »

Európska ombudsmanka kritizuje netransparentnosť expertných skupín pri EÚ

Emily O´Reilly

Európska ombudsmanka Emily O’Reilly navrhla Komisii spôsob, akým sa jej expertné skupiny môžu stať vyváženejšími a transparentnejšími. Komisia dohliada na stovky takýchto poradných skupín, ktoré hrajú kľúčovú úlohu vo vývoji legislatívy a politiky EÚ. Ombudsmanka vyzýva Komisiu, aby zaviedla právne záväzný rámec pre všetky skupiny odborníkov, vrátane definície toho, ako …

Viac ... »