Značký archívu: fead

Brusel schválil 55 miliónov EUR pre najchudobnejších Slovákov

Európska Komisia schválila Slovenský Operačný Program na požitie nového štrukturálneho fondu Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Slovensko získa z fondu 55 miliónov EUR (v bežných cenách) na obdobie 2014-2020 na zabezpečenie jedla a základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby v našej krajine (doplnené 7,7 miliónmi z národných zdrojov). Komisárka …

Viac ... »