Značký archívu: generické lieky

EÚ podporí výrobcov generických liekov

lieky

EÚ prijala opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti výrobcov generických liekov a biologicky podobných liekov v EÚ. Rada prijala nariadenie, ktorým sa zavádza výnimka z ochrany poskytovanej originálnemu lieku prostredníctvom dodatkového ochranného osvedčenia (SPC) na účely vývozu a/alebo vytvárania zásob. Vďaka tejto výnimke budú môcť výrobcovia generík a biologicky podobných liekov so …

Viac ... »

EÚ prijíma nové opatrenia na podporu výrobcov generických liekov

lieky

EÚ prijíma nové pravidlá, ktorými by sa mala zvýšiť konkurencieschopnosť úniových výrobcov generických liekov a biologicky podobných liekov. Veľvyslanci členských štátov potvrdili na zasadnutí Coreperu dohodu, ktorá sa 14. februára dosiahla s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o návrh nariadenia, ktorým sa na účely vývozu a/alebo vytvárania zásob zavádza výnimka z ochrany poskytovanej originálnemu lieku prostredníctvom …

Viac ... »

EÚ je o krok bližšie k prijatiu nových pravidiel, ktorými sa podporí vývoz generických liekov

lieky

EÚ je o krok bližšie k prijatiu nových pravidiel, ktorými sa podporí vývoz generických liekov a biologicky podobných liekov do tretích krajín. Veľvyslanci pri EÚ, ktorí sa zišli na zasadnutí Coreperu, sa dohodli na pozícii Rady k návrhu nariadenia, ktorým sa zavádza výrobná výnimka na účely vývozu (v angličtine označovaná ako …

Viac ... »