Značký archívu: Günter Oettinger

Komisia zverejnila správu o uplatňovaní Charty základných práv

jourova

Európska komisia uverejnila správu o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v roku 2015. Správa poskytuje prehľad o tom, ako sa základné práva uplatňujú v celej škále politík EÚ a v členských štátoch. Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Základné práva sú základom našej Európskej únie a našich spoločenstiev. V posledných rokoch …

Viac ... »

Japonsko a Únia začínajú budovať spoločnú superrýchlu 5G sieť

Európska únia a Japonsko spoja svoje sily pri vytvorení bezdrôtového pripojenia na internet, ktoré by malo doplniť súčasné snahy o vytvorenie jednotného digitálneho trhu v Európe. Spoločné projekty budú financované zo spoločného mechanizmu financovania. Komisár pre ekonomiku a digitálnu spoločnosť Günter H. Oettinger povedal: “Siete 5G budú tvoriť chrbticu digitálnej ekonomiky a digitálnej spoločnosti po celom …

Viac ... »

Na svete je prvý dokument o nákladoch na energie a dotáciách na celú výrobu energie

Fungovanie energetických trhov a dopad verejných intervencií patria medzi diskutované témy posledných rokov. Až doteraz ale chýbal konsolidovaný súbor údajov pre vládne zásahy na trhu s elektrickou energiou. Európska komisia objednala štúdiu, ktorá sa zameriava na pomoc k uzavretiu medzery v znalostiach o rozsahu verejných intervencií na trhoch s energiou vo všetkých 28 členských štátoch. Komisia …

Viac ... »

Vypočúvanie komisárov: Mimica a Oettinger to už majú za sebou

V Európskom parlamente nastupujú nominovaní komisári na dôrazné preskúšanie z nových poverení. Günter Oettinger, zameraný na digitálnu ekonomiku a spoločnosť povedal: “Potrebujeme jednotný európsky digitálny trh. Stále máme 28 príliš rozčlenených digitálnych svetov.” Viacerí si však myslia, že prechod od energie k digitálu k ničomu dobrému nepovedie. Rovnako sa rozoberá otázka voľného prístupu na internet. …

Viac ... »