Značký archívu: Komisia

Európske inštitúcie sú pre mnohých španielska dedina. Tento prehľad vám pomôže

Európska únia má dokopy až 29 rôznych inštitúcií a orgánov. Hlavné sú 4 veľké inštitúcie: Parlament, Rada Európy spolu s Európskou radou a Komisia. Pozrime sa bližšie, čo má ktorá inštitúcia na starosti. EURÓPSKY PARLAMENT Parlament zastupuje 500 miliónov európskych občanov, ktorí priamo volia jeho poslancov – je jediným voleným orgánom EÚ. …

Viac ... »

Deti na súdoch v EÚ už dostanú právnika automaticky

Hlavy rezortov spravodlivosti všetkých štátov EÚ sa s Komisiou dohodli na návrhu zlepšiť ochranu detí, ktoré sa zaplietli do trestného konania, či súdneho sporu. Návrh pozostáva z troch bodov. Prvý kľúčový je o povinnosti prideliť každému takémuto dieťaťu právnika. Doteraz v štátoch platí, že ak nie je schopné plne pochopiť …

Viac ... »

Alarmujúca správa Komisie: 7,5 milióna mladých nemá prácu

Ohlásila Komisia počas Európskeho týždňa mládeže. Zároveň predstavila riešenia. V dvadsiatich ôsmich štátoch sa podľa výsledkov komisionálneho skúmania nachádza 7,5 miliónov mladých bez práce vo veku medzi 15 do 25 rokov. Problém toľkej nezamestnanosti podľa Komisie nastáva už počas štúdia, kedy sa žiakom nedostáva dostatočných možností praxovať a pracovných ponúk vytvorených …

Viac ... »

Európska komisia chce zrovnoprávniť ženy s mužmi vo futbale

Podľa štatistík rodová rovnosť v Únii za posledné desaťročia stúpla. Androulla Vassiliou v tom vidí možnosť zrovnoprávniť ženy s mužmi aj v športe. Zaujíma sa najmä o futbal. Komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež chce v spolupráci s futbalovou organizáciou UEFA a členskými štátmi podporiť dievčatá a ženy, aby sa podieľali na najrozšírenejšom športe na svete v rovnakej miere ako …

Viac ... »