Značký archívu: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Vymáhanie pohľadávok zo zahraničia bude jednoduchšie

Poslanci Európskeho parlamentu a poslanci lotyšského predsedníctva Rady sa  dohodli na návrhu zákona, ktorého  cieľom je zlepšiť a rozšíriť využívanie zjednodušeného postupu pri vymáhaní nižších pohľadávok z iných krajín EÚ. Parlament aj Rada musia tento návrh ešte oficiálne schváliť, pričom sa uvažuje zvýšiť finančný strop pohľadávok z 2 000 eur na 5 000 eur. …

Viac ... »

Vymáhanie dlhov zo zahraničia už nebude také zložité!

Európska komisia podporila zjednodušenie postupu pri vymáhaní dlhov za tovar z cudziny. Zvýši sa suma pohľadávok, ktorej sa budú vymožiteľné zákony týkať a zredukuje sa byrokracia. Navrhované zmeny majú podporiť napríklad elektronickú komunikáciu a videohovory, ktoré veci podstatne urýchľujú. Návrh Komisie zahŕňa aj výšku sumy, ktorej sa budú zákony týkať. Z pôvodných 2 000 …

Viac ... »