Značký archívu: Mario Nava

Pri realizácii reforiem envirorezort intenzívne spolupracuje s Európskou komisiou

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Michal Kiča v utorok na pôde envirorezortu prijal generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) Mária Navu, aby prediskutovali ďalšie možnosti podpory prostredníctvom Nástroja technickej pomoci (Technical support instrument-TSI). Tento nástroj poskytuje členským štátom EÚ technickú podporu …

Viac ... »