Značký archívu: Marju Lauristin

Európsky parlament schválil nový zákon o ochrane osobných údajov

Nové nariadenie poskytne občanom väčšiu kontrolu nad ich súkromnými informáciami v digitalizovanom svete smartfónov, sociálnych médií, internet bankingu a globálnych transferov. Zadefinujú tiež minimálne štandardy pre využívanie a výmenu údajov policajnými a justičnými orgánmi. Zmeny, ktoré 14. apríla 2016 schválil Parlament, ustanovia spoločné pravidlá ochrany osobných údajov pre celú EÚ. …

Viac ... »

Reforma ochrany osobných údajov: Európsky parlament schválil nové pravidlá pre digitálnu éru

Európsky parlament schválil reformu ochrany osobných údajov, ktorej cieľom je vrátiť užívateľom internetu kontrolu nad ich dátami a zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň ich ochrany zodpovedajúci digitálnej ére v celej EÚ. Nové pravidlá tiež zadefinujú minimálne štandardy pre využívanie a výmenu údajov policajnými a justičnými orgánmi.  Parlamentné hlasovanie je bodkou …

Viac ... »

Teroristi organizujú dobrodružné zájazdy ako nábor k radikálom

region

Európska únia už pred 15 rokmi predefinovala terorizmus z lokálneho na celoeurópsky problém bezpečnosti samotnej Únie. Odvtedy politici a úradníci v Bruseli vypracovávajú arzenál opatrení, zákonov a nariadení, ktoré môžu členským štátom pomôcť v boji s terorizmom na lokálnej úrovni. Udalosti minuloročného tragického útoku v Paríži však ukázali, že tento systém nie je dostatočný. Brusel tvrdí, že …

Viac ... »