Značký archívu: monika flašíková beňová

Flašíková Beňová: Materská dovolenka sa nemôže spájať s rizikom chudoby

benova

Stiahnutie návrhu smernice o materskej dovolenke eurokomisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľa a rodovú rovnosť, je veľmi nepríjemným prekvapením. Věra Jourová tak urobila napriek schválenému uzneseniu Európskeho parlamentu (EP), ktorý jednoznačne vyzval Komisiu na obnovenie rokovaní so zástupcami národných štátov v danej oblasti. Návrh smernice mal pomôcť ženám, aby sa nemuseli rozhodovať medzi materstvom …

Viac ... »

Europoslankyňa Beňová: Merkelová a Putin by si mohli nájsť k sebe cestu

Monika Flašíková-Beňová, slovenská europoslankyňa zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov sa vyjadrila k vzťahu, ktorý v súčasnosti panuje medzi Ruskom a Európskou úniou. Podľa nej má veľkú šancu na vyriešenie problému komunikácia medzi Angelou Merkelovou a Vladimírom Putinom. Aký je váš postoj ku vzťahu Európskej únie a Ruska? Vzťah Únie a Ruska je na veľmi zlej …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Označovanie pomáha k eliminácii potravinárskych „šmejdov“

beňová

Sprísnenie označovania potravinárskych výrobkov, najmä mäsa, prináša pozitívny efekt pre domáci potravinársky trh. Ide o dobrý príklad európskej regulácie, ktorá správnym spôsobom reagovala na požiadavky a potrebu zlepšenia informovania a ochrany spotrebiteľa v Európskej únii (EÚ) a v jej členských štátoch. Povinné údaje o pôvode mäsa, čiže o tom kde bolo zviera chované či zabité pomáhajú k postupnému prehlbovaniu dôvery …

Viac ... »

Flašíková Beňová: V dosahovaní cieľov rodovej rovnosti sme ledva na pol ceste

Beňová

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa budú hneď na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia zaoberať dôležitou stratégiou Európskej únie (EÚ) týkajúcej sa rovnosti medzi ženami a mužmi pre obdobie po roku 2015. Súčasťou správy k tejto stratégii je bohužiaľ aj staré známe konštatovanie, že pokrok v danej oblasti je napriek existencii veľkého množstva iniciatív stále …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Súčasné úvahy o podobe TTIP nahrávajú globálnym hráčom a ohrozujú malé a stredné podniky

Flašíková Beňová 2

Kľúčovou témou dnešného rokovania Európskeho parlamentu (EP) je rozprava a následné schvaľovanie správy o odporúčaniach Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). Obsahuje v sebe návrhy a priority definované v rámci jednotlivých parlamentných výborov, ktoré majú pomôcť k zvýšeniu jej akceptácie či už zo strany verejnosti, ale aj samotných európskych zákonodarcov. Rokovania o TTIP …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Spolupráca medzi EÚ a Ruskom je nevyhnutnosťou

beňová

Pretrvávajúce napätie a obchodná vojna medzi Európskou úniou (EÚ) a Ruskom spôsobené situáciou na Ukrajine sú hlavnými témami správy analyzujúcej vzájomné vzťahy a ich možné perspektívy. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa ňou budú zaoberať počas nasledujúcich dvoch dní rámci prebiehajúceho plenárneho zasadnutia. Okrem zneužívania a podpory tzv. hybridnej vojny na Ukrajine, ako aj v …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Parazitovanie schránkových firiem v EÚ bude sťažené

Prísnejšie pravidlá zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom, ktoré schválili poslanci Európskeho parlamentu (EP) sú tým najsprávnejším odkazom pre európskych daňových poplatníkov. Znamenajú totiž lepšiu ochranu verejných financií, pričom ponúkajú nástroje na dôslednejšie a efektívnejšie postihovanie ekonomickej trestnej činnosti. V poradí už štvrtá smernica zameraná na boj proti praniu špinavých …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Odmietanie smernice o materskej dovolenke je prejavom schizofrenického správania

benová

Európsky parlament (EP) sa dnes zaoberaá návrhom uznesenia, ktoré má pomôcť obnoviť prípravu novej smernice týkajúcej sa materskej dovolenky. Je nevyhnutné priniesť riešenie patovej situácie, ktorá pri tejto dôležitej téme vznikla medzi parlamentom, ktorý jej znenie schválil v prvom čítaní a Radou EÚ, ktorá sa na nej nevie dohodnúť už niekoľko rokov. Návrh …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Neúmerné rozpočtové škrty ohrozujú zdravie a životy ľudí

benova

Dôležitou témou prebiehajúceho plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) sú návrhy uznesení týkajúce sa zlepšovania zdravotnej starostlivosti a zvyšovania bezpečnosti pacientov v Európskej únii (EÚ). Ide najmä o reakciu na pretrvávajúci vysoký výskyt infekcií v nemocničných zariadeniach v rámci jednotlivých členských štátov, ako aj zvyšujúcu sa odolnosť pacientov voči antibiotickej liečbe. Návrhy uznesení pochádzajú z dielne Výboru …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Výzvy ohľadom obnovenia trestu smrti sú len mlátením prázdnej slamy

benova

Poslanci Európskeho parlamentu sa dnes zaoberajú situáciou v Maďarsku, v súvislosti s vyhlásením maďarského premiéra o možnom znovuzavedení trestu smrti v krajine a verejnou konzultáciou o imigrácii, ktorú spustila maďarská vláda. Podnetom sa začiatkom mája zaoberal aj výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). „Ako členka výboru si dovolím povedať, že nebolo …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Európska tabaková legislatíva musí chrániť nefajčiarov, no nesmie diskriminovať ani fajčiarov

benova

Prípadné zmeny v regulácii tabakového odvetvia musia mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť spotrebiteľa, boj s organizovaným zločinom v súvislosti s predajom falošných cigariet a ochranu maloletých. Dnešná rozprava v Európskom parlamente (EP) musí v plnej miere zohľadňovať práva nefajčiarov, no zároveň nesmie diskriminovať ani fajčiarov. Mala by ponúknuť konkrétne návrhy a nielen formálne a v mnohom populistické kroky, ako …

Viac ... »

Beňová píše Merkelovej: Chcem, aby sa v rámci summitu G7 zasadila za riešenie sociálnych práv žien v EÚ

Jednou z tém plánovaného 41 summitu krajín G7, ktorý sa má uskutočniť začiatkom júna tohto roka v nemeckom Schloss Elmau majú byť aj práva žien a možnosti ich ďalšieho rozvoja. G7, ako združenie ekonomicky najvyspelejších ekonomík sveta, patrí medzi najvplyvnejšie zoskupenia z pohľadu nastavenia trendov a vývoja globálneho hospodárstva. Podpora témy rodovej rovnosti …

Viac ... »

M. Flašíková Beňová: Členský štát EÚ sa nemôže začať správať ako primitívna diktatúra

benová

Špionážny zákon prijatý francúzskym parlamentom predstavuje absolútnu nehoráznosť. Odvolávanie sa na januárové teroristické útoky na redakciu časopisu Charlie Hebdo je len obyčajným alibizmom zakrývajúcim priamu snahu francúzskej vlády o vstupovanie do súkromia ľudí. V rámci Európskej únie (EÚ) ide o bezprecedentný krok. Nová legislatíva umožní vláde sledovať každého kto z akéhokoľvek vymysleného dôvodu získa …

Viac ... »

Flašíková Beňová: S igelitkami by sa členské štáty vedeli vysporiadať aj sami

benova

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa zaoberali odporúčaniami ohľadom prípravy novej smernice týkajúcej sa zníženia spotreby ľahkých plastových tašiek. Jej cieľom je obmedzenie negatívnych vplyvov na životné prostredie, najmä z hľadiska ich odhadzovania a predchádzanie vzniku takéhoto odpadu. Najmä príklady zo škandinávskych krajín jasne ukazujú, že používanie tzv. jednorazových plastových tašiek predstavuje vo veľkej …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Nečinnosť Komisie v prípade stratégie týkajúcej sa alkoholu je nepochopiteľná

benova

Nadmerná konzumácia alkoholu predstavuje v Európe jednu z najčastejších príčin vzniku ochorení, ako aj úmrtí, ktorým je možné predchádzať. Posledná stratégia Európskej únie (EÚ) na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s alkoholom bola platná do roku 2012. Odvtedy Európska komisia (EK) neprišla s návrhom nového koncepčného dokumentu. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Európske inštitúcie majú ísť v zamestnávaní hendikepovaných príkladom

benova

Účinná integrácia ľudí so zdravotným postihnutím do pracovného procesu je jednou z naliehavých výziev súčasnosti. Európska únia (EÚ) by aj v tejto oblasti mala ísť členským štátom príkladom. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa preto budú v rámci dnešného mini-plenárneho zasadnutia zaoberať aj problematikou zamestnávania hendikepovaných osôb v inštitúciách EÚ. Úspešné uplatnenie sa zdravotne …

Viac ... »

Monika Beňová: Rómsku reformu postihuje osud tzv. Columbovej ženy

Inklúzia Rómov je dlhý, náročný a v mnohom bolestivý proces. Vyžaduje si veľkú mieru tolerancie a ústupkov zo všetkých strán. Jeho prospešnosť a nevyhnutnosť z hľadiska udržateľného rozvoja našej spoločnosti nám má pripomínať aj dnešný medzinárodný deň Rómov. Téma lepšieho zaradenia Rómov do spoločnosti je stále veľmi citlivá a vyvoláva mnoho vášní. „Namiesto konkrétnych opatrení spojených …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Zvýšenie šancí TTIP si vyžaduje zmenu prístupu Komisie

Beňová

Tvrdé odporúčania, ktoré dnes schválil výbor Európskeho parlamentu (EP) pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) sú tou správnou cestou ako zabrániť tomu, aby sa dohoda o Transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícii (TTIP) medzi Európskou úniou (EÚ) a USA skončila odmietnutím. Potenciál TTIP je z hľadiska podpory udržateľného ekonomického rastu a s tým spojeným vytváraním …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Na daňové zvýhodňovanie vybraných druhov podnikania doplácajú len obyčajní ľudia

beňová

Výročná správa o daniach, ktorou sa zaoberali poslanci Európskeho parlamentu (EP) so sebou konečne prináša viacero konkrétnych návrhov, ako sa vysporiadať s daňovými únikmi v rámci Spoločenstva. Nezasahujú pritom do špecifík daňových systémov jednotlivých členských štátov Európskej únie (EÚ). Zlepšenie výberu daní tak dostáva na úrovni EÚ jednoznačnú prioritu. Motiváciou sú nepochybne obrovské …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Finančná pomoc Ukrajine musí ísť zarovno s jej reformami

benova

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa budú počas dnešného tzv. mini-plenárneho zasadnutia zaoberať aj rozhodnutím o makrofinančnej pomoci Ukrajine. Ide o finančnú podporu vo výške 1,8 miliardy EUR, ktorá má byť súčasťou programu zastrešovaného Medzinárodným menovým fondom. Ukrajina a jej vláda sú v súčasnosti vo veľmi ťažkej pozícii. „Napriek tomu musia byť jej predstavitelia schopní …

Viac ... »