Značký archívu: monika flašíková beňová

Postavenie žien sa zlepšuje aj vďaka EÚ. Bez kvót sa vraj nepohneme

Naše členstvo v EÚ má markantný podiel na zlepšení legislatívy týkajúcej sa rodovej rovnosti a tiež zlepšení postavenia žien. Tu je rýchly prehľad toho, čo konkrétne sa doteraz podniklo: V roku 2004 bol prijatý Antidiskriminačný zákon. Ten priniesol zásadný rozdiel v zaobchádzaní s mužmi a ženami. Novela Zákonníka z roku 2007 zaviedla rovnaké odmeňovanie za prácu rovnakej hodnoty. …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Zneužívanie detí prostredníctvom internetu treba trestať nekompromisne a rýchlo

benova

Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu bolo kľúčovou témou posledného dňa prebiehajúceho plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP). Poslanci zaoberali otázkou či momentálne platná európska legislatíva poskytuje deťom a mladistvým dostatočnú ochranu pred ich zneužívaním v digitálnom svete. Praktické uplatňovanie smernice zameranej na boj proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí a detskej pornografii je nevyhnutné priebežne …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Európska diplomacia sa už musí prebrať z letargie

benova

Európska únia (EÚ) hrá napriek svojej veľkosti a ekonomickému významu, z hľadiska najväčšieho svetového hospodárstva, v prípade zahraničnej politiky dlhodobo len druhé, či tretie husle. Predstaviteľom diplomatickej služby sa nedarí nájsť efektívny spôsob jej fungovania a napriek zhoršujúcemu sa bezpečnostnému prostrediu v bezprostrednej blízkosti európskych hraníc ani  adekvátnu reakciu na tieto hrozby. V správe vysokej …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Európske peniaze sa nemôžu dostávať len k hŕstke vyvolených

benova

Vynakladanie prostriedkov z fondov Európskej únie (EÚ) sa opakovane stáva predmetom polemík ohľadom ich nedostatočne efektívneho využívania. Faktom zostáva, že napriek istým pretrvávajúcim nedostatkom sú kľúčovým nástrojom na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, prispievajú k zvyšovaniu udržateľného ekonomického rastu a konkurencieschopnosti Spoločenstva. Zlepšovanie transparentnosti v tejto oblasti je jedným z dôležitých cieľov. Európska komisia (EK) preto každoročne vypracúva …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Rodová rovnosť v Európe stále pokrivkáva

beňová

V správe o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013, ktorou sa budú poslanci Európskeho parlamentu (EP) zaoberať, na začiatku tohto týždňového plenárneho zasadnutia, sa opätovne nachádza veľké množstvo negatívnych hodnotení. Je to dôkazom, že sa téme napriek jej nepochybnej dôležitosti dlhodobo nevenuje potrebná miera pozornosti. Iróniou je, …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Nulová tolerancia voči ženskej obriezke potrebuje konkrétne opatrenia

beňová

Boj proti ženskej obriezke predstavuje integrálnu súčasť snáh o zamedzenie akýchkoľvek prejavov rodového násilia. Európska komisia (EK) vydala ešte v novembri 2013 vyhlásenie, v ktorom deklaruje nulovú toleranciu voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Napriek tomu nie je dodnes jasné aké konkrétne kroky EK už realizovala alebo naopak plánuje podniknúť pre zastavenie tohto sadizmu. …

Viac ... »

Medzinárodné únosy detí: poznáme prípady aj na Slovensku

benova

Téma medzinárodných únosov detí sa vo veľkej miere týka manželov alebo párov, v ktorých jedinci pochádzajúci z rôznych štátov sveta, sa po rozvode, či rozchode rozhodnú zneužiť situáciu a neoprávnene si prisvojiť dieťa. Takéto situácie pomáha riešiť Haagsky dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa budú v rámci tohto týždňového …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Zverstvá Osvienčimu si musíme pripomínať

benova

70. výročie oslobodenia nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz – Birkenau v Osvienčime nám má pripomínať aj to, aké dôležité je budovanie vzájomnej dôvery a tolerancie v rámci spoločnosti. Vo významnej miere sa to týka aj ochrany a rešpektovania práv jednotlivých v nej žijúcich menšín. V súvislosti s týmto výročím je dôležité poukázať aj na súčasnú tendenciu rastu …

Viac ... »

Protiteroristické opatrenia na pretrase, pozrite si reakcie našich europoslancov

Dimitris Avramopoulos

Protiteroristické opatrenia, vrátane návrhu na sprístupnenie a zdieľanie údajov leteckých cestujúcich v rámci únijného systému PNR, ale aj úloha Európskeho policajného úradu Europol, lepšia výmena informácií, snahy o predchádzanie radikalizácii a budúci európsky program pre bezpečnosť, boli v stredu popoludní predmetom rozpravy poslancov s komisárom pre vnútorné záležitosti Dimitrisom Avramopoulosom. …

Viac ... »

Väčšina politických skupín privítala Junckerov investičný plán

Podpredseda Európskej komisie pre rast a investície Jyrki Katainen vyzval v stredu Európsky parlament, aby prispel k spusteniu Junckerovho investičného plánu do júna tohto roka. Podčiarkol tiež dôležitosť troch pilierov plánu: fondu pre strategické investície, plánu investičných projektov a dobudovania vnútorného trhu EÚ.  Väčšina politických skupín plán pre strategické investície …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Jasné označovanie pôvodu mäsa v spracovaných potravinách pomôže spotrebiteľom

beňová

Pôvod mäsa vo všetkých spracovaných potravinách by mal byť v budúcnosti jasne a zreteľne označený. Poslanci výboru Európskeho parlamentu (EP) pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) na to vyzvali Európsku komisiu. Mala by urýchlene predložiť návrhy na zavedenie povinného označovania krajiny chovu, porážky a spracovania pre všetko mäso v už spracovaných potravinách. …

Viac ... »

Doktorka Eva Siracká si prevzala významné európske ocenenie

Zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine si v Bratislave slávnostne prevzala Cenu európskeho občana 2014. „Je pre mňa potešením a cťou, že sa mi dostalo ocenenia mojej práce, ktorej som venovala celý svoj profesionálny život,“ povedala vo svojom ďakovnom prejave. Eva Siracká ďalej poďakovala za návrh na cenu, za ktorým stojí Ivan …

Viac ... »

Ukrajina: Parlament odsúdil akty terorizmu, trvá na pokračovaní sankcií proti Rusku

Európsky parlament vo štvrtok schválenom uznesení vyzval na pokračovanie sankcií voči Rusku, kým Moskva nezmení svoju agresívnu politiku na Ukrajine, nezačne rešpektovať prímerie, nestiahne svoje jednotky a neprestane podporovať separatistov. Poslanci odsúdili akty terorizmu na Ukrajine a vyzvali EK na vypracovanie stratégie proti ruskej informačnej vojne. Požadujú tiež viac podpory …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Obmedzenie Schengenu by bolo úspechom pre radikálov a teroristov

benova

Rozprava o smerovaní zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie (EÚ), ktorá sa dnes uskutoční na pôde Európskeho parlamentu (EP), sa mala s ohľadom na situáciu na Ukrajine, ako aj bezpečnostné riziká v Sýrii, či v Iraku konať už dávno. Napriek tomu však zostáva veriť, že jej uskutočnenie znamená, že európsku diplomaciu hra na …

Viac ... »

Európsky parlament umožní členským štátom zakázať geneticky modifikované plodiny na svojom území

Európsky parlament v utorok schválil legislatívny návrh, ktorý umožní členským štátom obmedziť alebo zakázať na svojom území kultiváciu plodín obsahujúcich geneticky modifikované organizmy, a to aj v prípade, že boli schválené na úrovni EÚ. Smernica, na ktorej znení sa Parlament neformálne dohodol s Radou v decembri, bola pôvodne predložená už …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Členské štáty budú mať viac možností ako obmedziť alebo zakázať GMO na svojom území

beňová

Téma geneticky modifikovaných organizmov (GMO) vyvoláva mnoho vášní. Týka sa to najmä ich možnej zvyšujúcej sa prítomnosti v potravinách. Z viacerých výskumov vyplynulo, že európski spotrebitelia takéto potraviny jednoznačne odmietajú a nepovažujú ich za bezpečné a vhodné či už pre seba, ako aj pre vývoj budúcich generácií. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa preto v …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Rast extrémizmu je aj dôsledkom dlhodobo nejednoznačnej zahraničnej politiky EÚ

benova

Neustály nárast extrémizmu v Európskej únii (EÚ) je aj dôsledkom jej slabej a dlhodobo nejednoznačnej zahraničnej politiky. Je preto nevyhnutné, aby sa európska diplomacia prestala zaoberať len sama sebou a začala sa konečne sústreďovať na dosahovanie konkrétnych cieľov a výsledkov v rámci svojej činnosti. Situácia okolo Islamského štátu, ale aj pretrvávajúce napätie vo východnej …

Viac ... »

Flašíkovú Beňovú za výroky o biskupoch stíhať nebudú

benova

BRATISLAVA – Černokňažníci a chrapúni – takto sa o vysokých cirkevných hodnostároch nedávno vyjadrila Monika Flašíková Beňová. Poslanec Jozef Mikloško si myslí, že prekročila prijateľné hranice a napísal list na prokuratúru. Tá ale vo štvrtok rozhodla, že europoslankyňu nebude stíhať. Europoslankyňa Monika Flašíková Beňová nedávno použila na biskupov veľmi nelichotivé …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Pri podpore priemyslu netreba politikárčiť, ale hlavne zapájať zdravý rozum

beňová

V Európskom parlamente (EP) sa bude v rámci prebiehajúceho plenárneho zasadnutia hlasovať o návrhoch uznesení týkajúcich sa podpory oceliarskeho priemyslu v Európskej únii (EÚ), ochrany jeho pracovníkov a priemyselných odvetví. Dôležité je, že na potrebe takejto podpory sa zhodujú poslanci naprieč politickým spektrom, či jednotlivých parlamentných frakcií. Zotavovanie sa z hospodárskej krízy v EÚ …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Celoštátna stratégia upravujúca problematiku ľudských práv mala byť prijatá už dávno

Beňová

Úroveň ochrany ľudských a občianskych práv automaticky súvisí s kvalitou života a demokracie v krajine. Celoštátna stratégia upravujúca danú problematiku v Slovenskej republike mala byť preto prijatá už dávno. Hystéria a strašenie, ktoré sa okolo nej snažia vyvolávať niektorí tzv. aktivisti,  sú nepochopiteľné. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike má ponúknuť …

Viac ... »