Značký archívu: námorná doprava

Klimatická neutralita: Znižovanie emisií sa musí týkať aj námornej dopravy, tvrdia poslanci

namornici, lod

Parlament v stredu v súlade so snahou o celkovú dekarbonizáciu dopravy vyzval na prijatie ambicióznejších opatrení na zníženie emisií CO2 aj v námornej doprave. Text schválený pomerom hlasov 520 (za): 94 (proti): 77 (zdržalo sa hlasovania) predstavuje reakciu Európskeho parlamentu na návrh novelizácie nariadenia o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií …

Viac ... »

EÚ investuje viac 41 miliónov do dopravných projektov na Slovensku

infrastruktura

EÚ podporí hospodárske oživenie vo všetkých členských štátoch finančnou injekciou vo výške takmer 2,2 miliardy EUR nasmerovanou do 140 kľúčových dopravných projektov, z toho 41,2 miliónov EUR investuje do dvoch slovenských projektov. Prvým bude štúdia uskutočniteľnosti na modernizáciu infraštruktúry verejného prístavu v Bratislave, ktorej cieľom je podporiť udržateľnosť a znásobiť synergie medzi činnosťami …

Viac ... »

EÚ spravila dôležitý krok smerom k zlepšeniu pracovných podmienok pre námorníkov

namornici, lod

Rada schválila smernicu, ktorou sa vytvárajú právne účinky dohody medzi sociálnymi partnermi EÚ v odvetví námornej dopravy. Vďaka dohode so sociálnymi partnermi sa zmeny Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave prijaté v roku 2014 môžu zapracovať do práva EÚ. Predseda Rady pán Jevgeni Ossinovski, estónsky minister zdravotníctva a práce, …

Viac ... »

Námorná doprava v EÚ: Mnohé investície sú neúčinné a neudržateľné, tvrdia audítori

namorna-doprava

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov bola tretina výdavkov EÚ na zariadenia, ako sú prístaviská, doky a vlnolamy v námorných prístavoch EÚ v rokoch 2000 až 2013, neúčinná a neudržateľná. Každé tretie euro v rámci preskúmaných projektov (194 mil. EUR) sa vynaložilo na duplikáciu existujúceho neďalekého zariadenia. Prostriedky vo výške …

Viac ... »
Consent choices