Značký archívu: Neven Mimica.

Klimatické zmeny strašia poslancov, na preventívne opatrenia vyčlenili stovky miliónov eur

Poslanci vyčlenili na boj proti klimatickým zmenám 350 miliónov eur. Peniaze budú financované cez fond Globálna aliancia pre zmenu klímy. Projekt sa stal jedným z kľúčových nástrojov v Európe na pomoc najviac ohrozeným rozvojovým krajinám sveta v riešení globálnej zmeny klímy. Okolo 350 mil. eur z fondov EÚ bude k dispozícii …

Viac ... »

Európa podporí región západnej Afriky viac ako miliardou eur

Európa bude spolupracovať so západnou Afrikou.  Eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, Neven Mimica, podpísal spolu so zástupcami regionálnych organizácií zo západnej Afriky novú regionálnu spoluprácu. Ide o takzvaný Regionálny orientačný program bol schválený v rámci 11. európskeho rozvojového fondu vo výške1,15 miliardy eur. Platiť má až do roku 2020. Komisár …

Viac ... »

Európske milióny majú v strednej Afrike pomôcť regionálnej integrácii

Neven Mimica, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, podpísal program, ktorý obsahuje finančný balík z Európskeho rozvojového fondu vo výške 350 miliónov eur pre strednú Afriku. Program bol schválený za prítomnosti ministrov a zástupcov stredoafrického regiónu, generálneho tajomníka Európskeho hospodárskeho spoločenstva štátov strednej Afriky (ECCAS) a za prítomnosti predsedu Komisie pre hospodárske a menové spoločenstvo …

Viac ... »

Brusel podporí africký štát Burkina Faso sumou 120 mil. eur, deti pôjdu do školy

Africký štát, v ktorom prebehlo koncom minulého roka ľudové povstanie, si rozpočet prilepší o 120 mil. eur. Brusel ho bude dotovať najbližších 18 mesiacov. Po zvrhnutí predošlej vlády funguje štát Burkina v prechodnom demokratickom režime. Komisia uznala, že štát potrebuje zregenerovať ekonomiku a sociálny systém a rozhodla sa podporiť západoafrický …

Viac ... »

Brusel poskytne Afrike 1,3 miliardy EUR! Peniaze majú zabezpečiť mier a stabilitu

Európsky komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica podpísal novú regionálnu dohodu, prostredníctvom ktorej budú poskytnuté finančné prostriedky na podporu spolupráce medzi východnou a južnou Afrikou a Indickým oceánom, do roku 2020. Regionálny indikatívny program v rámci 11. ročníka Európskeho rozvojového fondu predstavuje čiastku vo výške 1,3 miliardy eur. Okrem komisára pre medzinárodnú …

Viac ... »

Rozvojová pomoc: rok 2015 je rozhodujúci!

V roku 2005 sa členské štáty EÚ zaviazali zvýšiť do roku 2015 oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) na 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND). Za predbežný cieľ si pritom stanovili dosiahnuť do roku 2010 úroveň 0,56 % ODA/HND. Žiadny iný významný darca sa nezaviazal takto výrazne zvýšiť rozvojovú pomoc. Od roku 2002 do roku 2010 …

Viac ... »

Rok 2015 bude Európskym rokom rozvoja. Čo od neho môžeme očakávať?

Linda McAvan

Budúci rok bol vyhlásený za Európsky rok rozvoja. Aký je jeho význam a čo môžeme od neho očakávať? Odpovede na tieto ako aj iné otázky poskytla britská sociálna demokratka Linda McAvan, šéfka výboru pre rozvoj (DEVE). Jej tím sa dnes po prvýkrát stretne s novým komisárom pre medzinárodnú spoluprácu a …

Viac ... »

Neven Mimica oznámil 61 miliónovú pomoc pre západnú Afriku

Komisár EÚ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, Neven Mimica, počas návštevy Guiney oznámil 61 miliónovú pomoc pre západnú Afriku v rámci boja proti ebole. Pomoc zahŕňa priamu podporu vlády  Guiney a Libérie, aby im pomohla zmierniť dopad ekonomických problémov ako aj opatrenia na riešenie otázok bezpečnosti v postihnutých krajinách. Komisár Mimica uviedol: “Náš nový …

Viac ... »

Vypočúvanie komisárov: Mimica a Oettinger to už majú za sebou

V Európskom parlamente nastupujú nominovaní komisári na dôrazné preskúšanie z nových poverení. Günter Oettinger, zameraný na digitálnu ekonomiku a spoločnosť povedal: “Potrebujeme jednotný európsky digitálny trh. Stále máme 28 príliš rozčlenených digitálnych svetov.” Viacerí si však myslia, že prechod od energie k digitálu k ničomu dobrému nepovedie. Rovnako sa rozoberá otázka voľného prístupu na internet. …

Viac ... »

Nákup služieb turizmu a cestovania online musí byť bezpečnejší, tvrdí eurokomisár Mimica

Naše spotrebiteľské práva boli doteraz vo veľkom množstve prípadov porušované. Európska Komisia (EK) prostredníctvom vnútroštátnych orgánov kontrolovala činnosť webových stránok ponúkajúcich nákup rôznych služieb, ktoré sú súčasťou turizmu a cestovania. Akcia známa ako “Travel Services Sweep” sa uskutočnila vo všetkých členských štátoch EÚ,v Nórsku a na Islande, okrem Chorvátska, ktoré …

Viac ... »