Značký archívu: postavenie žien v zamestnaní

Európska komisia priťahuje pozornosť na Medzinárodný deň žien

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek v tejto súvislosti uviedol: „Medzinárodný deň žien nám dáva príležitosť poďakovať sa a oceniť význam žien v našej spoločnosti. Zároveň nám dáva možnosť zamyslieť sa nad stále pretrvávajúcimi rozdielmi medzi mužmi a ženami. Nerovné podmienky pre obe pohlavia majú negatívne dopady na mnohé …

Viac ... »

M. Flašíková Beňová: Potrebujeme účinnejšiu podporu pre podnikanie žien

benová

Začiatok prvého tohtoročného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný aj potrebe aktívneho odstraňovania prekážok brániacich ženám v podnikaní. Podiel podnikajúcich žien totiž predstavuje ani nie tretinu spomedzi všetkých podnikajúcich osôb v Európe. Ich potenciál v tejto oblasti tak zostáva dlhodobo prakticky nevyužitý. Nízky počet podnikajúcich žien úzko súvisí aj s ich nedostatočným zastúpením …

Viac ... »

M. Flašíková Beňová: Nárast podielu žien vo vedúcich pozíciách v podnikoch je pomalý a demotivujúci

benova

Jednou z tém dnešného tzv. mini plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) je aj podpora rovnomerného zastúpenia žien vo vedúcich pozíciách v podnikoch. Týkať sa bude návrhu smernice, s ktorým prišla Európska komisia ešte v roku 2012, no predstavitelia členských štátov zastúpení v Rade EÚ si odvtedy bohužiaľ nenašli príležitosť sa k nej vyjadriť. Od zverejnenia návrhu …

Viac ... »

Jana Žitňanská o rodovej rovnosti: Právo na potrat nie je ľudské právo

zitnanska

Europoslanci na plenárnom zasadnutí schválili stratégiu rodovej rovnosti. Podľa europoslankyne Jany Žitňanskej však samotná správa neprinesie nič nové, pred prijímaním ďalšej legislatívy apeluje na naplnenie už stanovených cieľov. Aké sú závery zo schválenia stratégie rodovej rovnosti? Nie je to síce právne záväzná norma, ale je to dokument, na ktorý sa poslanci …

Viac ... »