Značký archívu: priemyselná stratégia

Aktualizácia priemyselnej stratégie z roku 2020: Obnova Európy vďaka silnejšiemu jednotnému trhu

jednotny europsky trh

Komisia aktualizovala priemyselnú stratégiu EÚ tak, aby jej ambície v tejto oblasti plne odzrkadľovali novú realitu po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 a boli hnacím motorom pri prechode na udržateľnejšie, digitálne, odolné a globálne konkurencieschopné hospodárstvo. V aktualizovanej stratégii sa opätovne potvrdzujú priority stanovené v oznámení z marca 2020, ktoré bolo uverejnené …

Viac ... »