Značký archívu: program slovensko

Návrh Programu Slovensko na roky 2021 až 2027 zahŕňa prostriedky z fondov EÚ v objeme 12,6 miliardy eur

Slovensko

Návrh Programu Slovensko na roky 2021 až 2027 zahŕňa finančné prostriedky z fondov Európskej únie (EÚ) v celkovej výške 12,594 mld. eur. Z toho indikatívna alokácia národných zdrojov na spolufinancovanie eurofondových projektov je 2,913 mld. eur. Investície z eurofondov budú mať nenávratnú formu pomoci cez granty aj návratnú formu pomoci …

Viac ... »

EK by mala schváliť Partnerskú dohodu SR na roky 2021 až 2027 a Program Slovensko v prvom polroku

EU, komisia

Európska komisia by mala podľa očakávania schváliť Partnerskú dohodu SR v novom programovom období eurofondov 2021 až 2027 a Program Slovensko v prvom polroku tohto roka. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) poslalo návrhy oboch strategických dokumentov na schválenie vlani v decembri, pričom s eurokomisiou vedie náročné rokovania …

Viac ... »