Značký archívu: štrukturálne fondy

Brusel chce lepšie prepojiť cesty v pohraničných oblastiach medzi štátmi, vyčlenil 315 milónov

Lídri európskych miest a regiónov sa na zasadnutí v Luxembursku dohodli na zlepšení a posilnení cezhraničnej spolupráce. Dopomôcť k tomu má najmä podpora mobility prostredníctvom incestičného fondu, do ktorého Únia vloží 315 miliónov eur. Peniaze budú použité na zmodernizovanie železničných tratí a cestnej infraštruktúry. Členovia Európskeho výboru regiónov na uvzniesli na …

Viac ... »

Toto je Úrad boja proti podvodom OLAF. Do rozpočtu vracia pofidérne eurofondy

V roku 1999 vznikol európsky orgán, ktorý má za úlohu získať späť financie zmiznuté z európskeho rozpočtu. OLAF je európsky úrad boja proti podvodom. Je súčasťou Európskej komisie, no má nezávislý štatút, aby mohol viesť vyšetrovania úplne nezávisle. “Sme v podstate vyšetrovací orgán, takže len vyšetrujeme, pokúšame sa zistiť, čo sa stalo a ako …

Viac ... »