Značký archívu: Systém záruk pre mladých

Brusel spustil program Systém záruk pre mladých, očakáva od neho prelom v zamestnávaní

Nezamestnanosť mladých je celoeurópsky problém. Asi najviac sa dotýka Španielska, kde nezamestnanosť mladých dosahuje 53%. Európska únia  spustila program Systém záruk pre mladých. Ten garantuje ľuďom mladším ako 25 rokov prácu, rekvalifikáciu alebo stáž v štyroch mesiacov od skončenia školy alebo registrácii na úrade práce. Firmy, ktoré takémuto zamestnancovi vytvoria pracovné miesto, …

Viac ... »